Hoeveel risico willen deelnemers nemen voor hun pensioen?

31 oktober 2022

Deelnemers van BPF Schilders denken verschillend over het beleggingsrisico dat zij willen lopen voor hun pensioen. Dit noemen we ook wel ‘risicobereidheid’. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 2.350 deelnemers. De ene deelnemer is bereid om meer risico te lopen dan de ander.

Onderzoek naar risicobereidheid
Afgelopen juni onderzocht BPF Schilders hoe onze deelnemers denken over de beleggingsrisico’s van het pensioengeld. Het onderzoek werd uitgevoerd onder een steekproef van 37.773 deelnemers. Bijna 2.350 deelnemers deden mee aan het onderzoek. Het bestuur van BPF Schilders gaat deze resultaten bespreken en verder in gesprek met sociale partners en het verantwoordingsorgaan over de nieuwe pensioenregeling.

Hoe ouder, hoe lager de risicobereidheid
De gemiddelde risicobereidheid onder deelnemers van BPF Schilders is een 3,9 op een schaal van 0 (geen risico) tot en met 10 (veel risico). Hoe ouder de deelnemer is, hoe minder beleggingsrisico hij wil lopen voor zijn pensioen. Ook geldt dat ondernemers meer risicobereid zijn dan werknemers in loondienst.

Hoe minder afhankelijk, hoe hoger de risicobereidheid
We onderzochten ook in hoeverre deelnemers verwachten afhankelijk te zijn van BPF Schilders voor hun inkomen na hun pensionering. Vier op de tien deelnemers verwacht (zeer) afhankelijk te zijn van het pensioenfonds. Deelnemers die minder afhankelijk denken te zijn van BPF Schilders, zijn bereid om meer beleggingsrisico te lopen.

Hoe meer vermogen, hoe hoger de risicobereidheid
De helft van de deelnemers verwacht later maandelijks geld over te houden, vooral jongeren kijken hier positief tegenaan. Daarnaast geven zes op de tien deelnemers aan zelf te sparen of van plan te zijn dit te gaan doen. De meeste deelnemers sparen of bouwen vermogen op via de eigen woning of door het aflossen van de hypotheek. Uit het onderzoek blijkt dat hoe ouder de deelnemer is, hoe minder hij van plan is om financieel iets extra’s te regelen voor zijn pensionering. Over het algemeen geldt ook dat deelnemers met meer vermogen bereid zijn een hoger beleggingsrisico te lopen.