Factuurdata ANW-vangnetregeling 2023

4 januari 2023

Neemt uw werknemer deel aan de ANW-vangnetregeling? Dan ontvangt u elk kwartaal een factuur.

De eerstvolgende factuurdatum van 2022-11 t/m 2022-13 is dinsdag 17 januari 2023. Ook de overige data voor 2023 zijn nu bekend.

Bekijk de factuurdata ANW-vangnet