Waardeoverdracht

Heeft uw nieuwe werknemer bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opgebouwd? Dan is het mogelijk dat pensioen mee te nemen naar BPF Schilders.

Informeren over mogelijkheid van waardeoverdracht

Uw werknemer kan hiervoor een aanvraag voor waardeoverdracht doen. Dit kan met het formulier Aanvraag waardeoverdracht.

Download formulier Aanvraag waardeoverdracht