Waardeoverdracht

Heeft uw nieuwe werknemer bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opgebouwd? Dan is het mogelijk dat pensioen mee te nemen naar BPF Schilders.

Informeren over mogelijkheid van waardeoverdracht

Uw werknemer kan hiervoor een aanvraag voor waardeoverdracht doen. Dit kan met het formulier Aanvraag waardeoverdracht of via www.mijnwaardeoverdracht.nl  

Mijnwaardeoverdracht (MWO) is een gezamenlijk initiatief met een website vanuit de pensioensector. Op mijnwaardeoverdracht.nl kan uw werknemer direct een offerte voor waardeoverdracht laten maken en, als uw werknemer dat wenst, waardeoverdracht aanvragen.

Het initiatief is in ontwikkeling en daarom zijn nu enkele fondsen aangesloten op MWO. Uw werknemer kan eenvoudig en snel de regelingen vergelijken en direct een offerte laten maken. Als uw werknemer akkoord is met de offerte, is de waardeoverdracht geregeld. Uw werknemer logt op www.mijnwaardeoverdracht.nl veilig in met DigiD. 

Let op! Als uw werknemer een partner heeft, moet deze ook in het bezit zijn van DigiD. Heeft uw werknemer of zijn/haar partner geen DigiD? Vraag dan de waardeoverdracht aan via Aanvraag Waardeoverdracht.

Afhankelijk van de dekkingsgraad

Als de beleidsdekkingsgraad van BPF Schilders lager is dan 100%, is waardeoverdracht naar BPF Schilders niet mogelijk. Uw werknemer kan dan wel alvast een aanvraag indienen, maar wij nemen de aanvraag pas in behandeling als de beleidsdekkingsgraad voor beide partijen (weer) 100% of hoger is. Wij informeren uw werknemer dan per brief. 

Download formulier Aanvraag waardeoverdracht