Waardeoverdracht

Heeft uw nieuwe werknemer bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opgebouwd? Dan is het mogelijk dat pensioen mee te nemen naar BPF Schilders.

Informeren over mogelijkheid van waardeoverdracht

Uw werknemer kan hiervoor een aanvraag voor waardeoverdracht doen. Dit kan met het formulier Aanvraag waardeoverdracht.

Afhankelijk van de dekkingsgraad

Als de beleidsdekkingsgraad van BPF Schilders lager is dan 100%, is waardeoverdracht naar BPF Schilders niet mogelijk. Uw werknemer kan dan wel alvast een aanvraag indienen, maar wij nemen de aanvraag pas in behandeling als de beleidsdekkingsgraad voor beide partijen (weer) 100% of hoger is. Wij informeren uw werknemer dan per brief. 

Download formulier Aanvraag waardeoverdracht