Plan voor overgang naar de nieuwe pensioenregeling is klaar

Het plan voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling (transitieplan) is klaar. Lees in dit artikel vijf belangrijke afspraken uit het transitieplan.

In het transitieplan leest u keuzes en afspraken voor de nieuwe pensioenregeling. Deze maakten de vakbonden (CNV, FNV en LBV) en de werkgeversorganisatie (OnderhoudNL). In dit nieuwsbericht vatten we de belangrijkste afspraken voor u samen.

Afspraken uit het transitieplan


1. Start op 1 januari 2026

Het pensioen van uw werknemer gaat vanaf 1 januari 2026 over naar de nieuwe pensioenregeling. Hij krijgt eind 2025 persoonlijk bericht met een eerste berekening van het pensioen na de overzetting. De definitieve berekening volgt in 2026.

2. De soort pensioenregeling

In de nieuwe pensioenregels staat de premie die u en uw werknemer betalen vast. Dat heet een premieregeling. De sociale partners kozen voor een solidaire premieregeling.

Een solidaire premieregeling betekent dat uw werknemer mee- en tegenvallers in de beleggingen deelt. Dat doet de werknemer met iedereen die bij BPF Schilders pensioen opbouwt.

Een deel van de inkomsten uit het beleggen van pensioengeld gaat naar een reserve. Zit het een jaar tegen als uw werknemer met pensioen is? Dan gebruiken we de reserve om het pensioen gelijk te houden. De reserve noemen we een solidariteitsreserve.

3. De nieuwe regels gelden voor alle pensioenen

De nieuwe regels gelden voor alle pensioenen. Het pensioen dat uw (ex-)werknemer opbouwt, opbouwde of ontvangt, zet BPF Schilders om. Ook als het om een partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen gaat.

4. Vergoeding als het verwachte pensioen achteruit gaat

De sociale partners willen voorkomen dat het verwachte pensioen minder wordt. Als het pensioen van uw werknemer erop achteruit gaat door de nieuwe regels, krijgt hij een vergoeding. Die vergoeding komt in de pensioenopbouw. We noemen dat compenseren. Compenseren kan alleen als er genoeg geld beschikbaar is.

5. Het partner- en wezenpensioen verandert

Overlijdt uw werknemer voor hij met pensioen gaat? De hoogte van het partnerpensioen dat zijn partner dan krijgt verandert.

  • De partner ontvangt tot de AOW-leeftijd 40% van het salaris.
  • De partner ontvangt na de AOW-leeftijd levenslang 10% van het salaris.
  • Het partnerpensioen dat uw werknemer al had opgebouwd blijft ook bestaan. Als uw werknemer overlijdt voordat hij met pensioen gaat, dan betalen we dit partnerpensioen ook aan de partner uit.

U leest meer over de veranderingen in het partner- en wezenpensioen in het transitieplan.

Lees de samenvatting

Wilt u meer lezen over het transitieplan? Lees dan de samenvatting van het transitieplan.

Naar de samenvatting

Wilt u liever het hele transitieplan lezen?

Download het transitieplan