Verhuizen

Verhuist uw werknemer naar of binnen Nederland? Dan hoeft hij geen adreswijziging aan ons door te geven. Wij ontvangen zijn adreswijziging van de gemeente waar hij zich inschrijft. Hij kan op Infodesk controleren of zijn inschrijving bij de gemeente aan ons is doorgegeven.​

Verhuist uw werknemer naar het buitenland? Wat moet hij doen?

Hij geeft zijn nieuwe adres of postadres schriftelijk per brief aan ons door. Hij vermeldt hierbij ook zijn naam, geboortedatum en klantnummer. Zijn klantnummer vindt hij op het jaarlijkse pensioenoverzicht. Hij ondertekent de brief met zijn handtekening. Alleen dan kunnen wij de adreswijziging verwerken.

Hij stuurt de adreswijziging naar:

BPF Schilders
Postbus 702
3700 AS  ZEIST 
THE NETHERLANDS