Hogere AOW-leeftijd mogelijk van invloed op heffingskortingen

7 maart 2018

Sinds enkele jaren gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Deze leeftijd is in 2017 verhoogd naar 65 jaar en negen maanden. Heeft u in 2017 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan is het verstandig om dit jaar belastingaangifte te doen over 2017 omdat u het hele jaar 2017 recht heeft op de ouderenkorting.

De verhoging van de AOW-leeftijd in 2017 heeft mogelijk gevolgen voor de heffingskortingen. Dit zijn de kortingen die u krijgt op premie volksverzekeringen en de inkomstenbelasting. Had u op 31 december 2017 de AOW-leeftijd bereikt? Dan heeft u het hele jaar recht op de ouderenkorting en in sommige gevallen ook op de ouderenkorting voor een alleenstaande.

Deze kortingen heeft de Sociale Verzekeringsbank pas toegepast nadat de ontvanger 65 jaar en negen maanden oud was geworden. Daarom is het verstandig om aangifte inkomstenbelasting te doen, zodat u alsnog de kortingen voor het hele jaar kunt ontvangen.

Waar heeft u recht op?

Was u AOW-gerechtigd en had u een verzamelinkomen tot € 36.057 euro? Dan had u in 2017 recht op een ouderenkorting van € 1.292 euro. Had u een hoger verzamelinkomen? Dan had u recht op € 71 korting.

De ouderenkorting voor een alleenstaande geldt voor ouderen die een AOW-uitkering voor een alleenstaande ontvangen of daar recht op hebben. In 2017 bedroeg de korting € 438.

Lees meer over de hoogte van heffingskortingen op de website van de Belastingdienst

Lees meer over heffingskortingen op de website van de Belastingdienst