Kinderen

Als u overlijdt, is er ook iets geregeld voor uw kinderen.

De gemeente geeft aan ons door dat u kinderen heeft. U hoeft dit niet zelf te doen, tenzij u in het buitenland woont.

Wat is wezenpensioen?

Het wezenpensioen is pensioen voor uw kinderen als u overlijdt.

​Wanneer hebben uw kinderen recht op het wezenpensioen?

  • Uw kinderen zijn niet ouder dan 22 jaar.
  • Uw kinderen zijn uw eigen kinderen.
  • Uw stiefkinderen zijn als eigen kinderen onderhouden en opgevoed.
  • Uw geadopteerde kinderen zijn als eigen kinderen onderhouden en opgevoed.
  • Uw pleegkinderen zijn als eigen kinderen onderhouden en opgevoed.​​​
Wat moet u doen bij het opnemen van geboorteverlof (wet Wieg)?

Per 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ingegaan. WIEG moet zorgen voor een betere balans tussen werk en privé door onder andere langer geboorteverlof voor partners. In deze wet staat dat de werknemer naast het gewone geboorteverlof (vijf doorbetaalde verlofdagen) ook recht heeft op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof.

Deze vijf weken moeten binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Ook mag u dit verlof uitspreiden over de zes maanden. Het recht op dit extra verlof ontstaat als het kind op of na 1 juli 2020 geboren wordt. Tijdens het aanvullend verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. 

Er zijn hierbij drie mogelijkheden:

  • De uitkering* wordt direct door het UWV aan de werknemer betaald.
  • De werkgever betaalt de werknemer de uitkering* en krijgt dit terug van het UWV.
  • De werkgever betaalt de werknemer de uitkering* en krijgt dit terug van het UWV. Ook vult de werkgever het loon aan tot 100%.

*De UWV-uitkering bedraagt maximaal 70% van het dagloon (met een vastgesteld maximumdagloon).

Uw werkgever vraagt bij het UWV een uitkering aan voor uw verlofperiode. Afhankelijk van de keuze die uw werkgever maakt wordt de uitkering aan u of aan uw werkgever betaald. Om blijvend uw pensioen op te bouwen is het belangrijk dat u uw uitkering van uw werkgever krijgt uitbetaald. Uw werkgever betaalt dan pensioenpremie over uw uitkering.

Wanneer u uw uitkering van het UWV ontvangt, valt dit onder onbetaald verlof. U bouwt hierover geen pensioen op. Wilt u meer weten over WIEG? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Wat houdt de Wet betaald ouderschapsverlof in?

De Wet betaald ouderschapsverlof is 2 augustus 2022 in werking getreden. Ouders hebben dan recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Op grond van deze wet zijn er twee mogelijkheden:

  • De uitkering* wordt direct door UWV aan u betaald. Er is dan sprake van onbetaald verlof. U heeft wél recht op vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw. Dit is voor eigen rekening.
  • De werkgever betaalt aan u (deels) de uitkering* en krijgt dit terug van UWV. Er is dan sprake van betaald verlof voor het deel van het salaris dat de werkgever doorbetaalt. Over het deel van het verlof waarover de werkgever geen salaris betaalt, bouwt u geen pensioen op. Voor dat deel kunt u kiezen voor vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw.

*De UWV-uitkering bedraagt maximaal 70% van het dagloon (met een vastgesteld maximumdagloon).

Is kraamverlof betaald of onbetaald verlof?

Kraamverlof is geen vorm van onbetaald verlof. Tijdens dit verlof is de werkgever wettelijk verplicht uw salaris volledig door te betalen. U bouwt hier dus ook pensioen over op.


Lees meer over wezenpensioen

Bekijk ook de 8 andere belangrijke pensioenmomenten

.

Klik op de infographic en kijk op welk moment in uw leven u iets moet doen