Betaling van uw pensioen

Elke maand maakt BPF Schilders uw pensioen over. Naast uw pensioen ontvangt u in mei ook uw vakantietoeslag. Op deze pagina leest u wanneer wij uw pensioen overmaken. Ook leest u meer over uw pensioenspecificatie, toeslagverlening, het wijzigen van uw rekeningnummer en wat u moet doen als u verhuist naar of woont in het buitenland.

Let op! Wij versturen geen aparte specificatie van de vakantietoeslag. De inhoudingen kunt u terugzien op uw bankafschrift.

Vakantietoeslag: jaarlijks in mei

Naast uw maandelijkse pensioen krijgt u ook een keer per jaar vakantietoeslag. In de maand mei krijgt u dit jaarlijks uitbetaald. Deze betaling staat los van de betaling van uw pensioen in mei.

De vakantietoeslag is 8% van uw pensioen van het afgelopen jaar. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode juni vorig jaar tot en met mei van dit jaar.

Gaat u later in het jaar met pensioen? Dan krijgt u de vakantietoeslag alleen over die maanden.

De maandelijkse betaaldatum van uw pensioen

Iedere maand maakt BPF Schilders uw pensioen over. De betalingen voor uw pensioen vinden omstreeks de 15e van elke maand plaats. Valt de 15e op een vrijdag, zaterdag of zondag? Dan betaalt BPF Schilders de donderdag ervoor uit.

Uw bankrekeningnummer wijzigen? Lees hoe u dat eenvoudig doet

In Infodesk kunt u eenvoudig uw bankrekeningnummer wijzigen. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 4 werkdagen nadat u in Infodesk uw rekeningnummer heeft gewijzigd.

"Heeft u geen DigiD? Op www.digid.nl kunt u deze aanvragen. De verwerkingstijd van uw gewijzigde rekeningnummer duurt dan langer.

Wijzig uw bankrekeningnummer

Verhoging van uw pensioen

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Om dat mogelijk te maken is het onze ambitie uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening.

Lees meer over toeslagverlening

Wat is een pensioenspecificatie?

Dit is een overzicht waarop de hoogte staat van uw bruto pensioen, de bedragen die worden ingehouden op uw pensioen (loonheffing en bijdrage zorgverzekeringswet) en uw netto-pensioen.

U ontvangt uw eerste pensioenspecificatie bij de eerste betaling van uw pensioen. Vervolgens krijgt u de pensioenspecificatie alleen jaarlijks in januari of als er iets wijzigt in uw pensioen. De pensioenspecificatie vindt u ook op Infodesk onder het menu Documenten. Wij adviseren u alle pensioenspecificaties te bewaren. Het kan zijn dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) er om vraagt. Over het vakantiegeld verstrekken wij geen pensioenspecificatie. De inhoudingen daarvan vindt u terug op uw eigen bankafschrift.

Ik wil dat BPF Schilders de loonheffingskorting op mijn pensioenuitkering toepast.

Er wordt loonheffing ingehouden op uw pensioen. U heeft recht op een korting op de belasting, de zogenoemde loonheffingskorting. Deze loonheffingskorting mag u op één inkomen laten toepassen. Wij raden aan om de loonheffingskorting toe te laten passen op het hoogste inkomen. Wilt u dat BPF Schilders de loonheffingskorting op uw pensioenuitkering toepast? Dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij BPF Schilders. U kunt dit aanvragen via het formulier Loonheffingskorting.

Woont u in het buitenland?

Door een wetswijziging heeft u als u in het buitenland woont sinds 2019 niet altijd recht op loonheffingskorting. BPF Schilders heeft er daarom voor gekozen om per 1 januari 2019 de loonheffingskorting niet meer toe te passen op uw pensioenuitkering van BPF Schilders. Als u in aanmerking wilt komen voor loonheffingskorting, moet u dit zelf regelen bij de Belastingdienst. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Belastingdienst.

Waarom is het belangrijk dat uw BSN bekend is bij BPF Schilders?

Uw pensioen moeten wij iedere maand opgeven aan de Belastingdienst. Daarvoor hebben wij uw Burgerservicenummer (BSN) nodig. In sommige gevallen is dat niet bij ons bekend. In dat geval sturen wij u eerst een brief. Hier leest u wat u dan moet doen:

Wat moet u doen als u een BSN heeft en deze is nog niet bij ons bekend?

Stuur ons een kopie van uw Nederlandse paspoort, uw Nederlandse identiteitskaart (ID) of uw Nederlandse rijbewijs. Daarop staat uw BSN. Op uw paspoort of identiteitskaart staat het BSN onder het kopje ‘persoonsnummer’. Zorg dat uw BSN goed leesbaar is op de kopie. Zet ook uw klantnummer op de kopie. Stuur de kopie met het klantnummer naar het volgende adres:

BPF Schilders
Postbus 702
3700 AS Zeist
THE NETHERLANDS

Wat moet u doen als u geen BSN heeft?

Heeft u geen BSN, bent u uw BSN kwijt of twijfelt u of u een BSN heeft? Zorg er dan voor dat u een BSN krijgt. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Als u al te maken heeft met een van de volgende organisaties kunt u daar uw BSN aanvragen:

  • de Belastingdienst of
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB) of
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of
  • CAK

Zij zorgen er dan voor dat u wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw gegevens komen vervolgens in de ‘Registratie Niet-ingezetenen’ (RNI) en u krijgt daarna een BSN. U kunt hiervoor vanuit het buitenland contact met hen opnemen. U hoeft hiervoor dus niet naar Nederland te reizen.

Heeft u niét te maken met een van deze organisaties? Laat u zich dan inschrijven in de BRP. Uw gegevens komen dan in de RNI en u krijgt een BSN. Dit doet u door een afspraak te maken bij één van de negentien RNI-loketten in Nederland. U moet hiervoor dan wel naar Nederland reizen. Meer informatie vindt u op rvig.nl/brp/rni.

Wat gebeurt er als BPF Schilders uw BSN niet heeft?

Is uw BSN niet bij ons bekend? Dan moeten wij van de Belastingdienst op uw pensioen belasting inhouden volgens het zogenaamde ‘anoniementarief’. Dat betekent dat u te veel belasting betaalt. Ook betaalt u dan een bijdrage voor de zorgverzekering terwijl dat niet hoeft. Hierdoor krijgt u netto minder pensioen dan als uw BSN wel bekend is.

Stuurt u later alsnog een BSN? Dan krijgt u het bedrag aan belasting dat u dit jaar te veel heeft betaald weer terug van ons. Wat u in eerdere jaren te veel heeft betaald, krijgt u niet terug van ons. Dat kunt u terugvragen bij de Belastingdienst.