Betaling van uw pensioen

Elke maand maakt BPF Schilders uw pensioen over. Naast uw pensioen ontvangt u in mei ook uw vakantietoeslag. Op deze pagina leest u wanneer wij uw pensioen overmaken. Ook leest u meer over uw pensioenspecificatie, toeslagverlening, het wijzigen van uw rekeningnummer en wat u moet doen als u verhuist naar of woont in het buitenland.

Let op! Wij versturen geen aparte specificatie van het vakantietoeslag. De inhoudingen kunt u terugzien op uw bankafschrift.

De maandelijkse betaaldatum van uw pensioen

Iedere maand maakt BPF Schilders uw pensioen over. De betalingen voor uw pensioen vinden omstreeks de 15e van elke maand plaats. Valt de 15e op een vrijdag, zaterdag of zondag? Dan betaalt BPF Schilders de donderdag ervoor uit.

Uw bankrekeningnummer wijzigen? Lees hoe u dat eenvoudig doet

In Infodesk kunt u eenvoudig uw bankrekeningnummer wijzigen. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van 4 werkdagen nadat u in Infodesk uw rekeningnummer heeft gewijzigd. Heeft u geen DigiD? Op www.digid.nl kunt u deze aanvragen. De verwerkingstijd van uw gewijzigde rekeningnummer duurt dan langer.

Wijzig uw bankrekeningnummer

Verhoging van uw pensioen

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Om dat mogelijk te maken is het onze ambitie uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening.

Lees meer over toeslagverlening

Vakantietoeslag: jaarlijks in mei

Naast uw maandelijkse pensioen krijgt u ook een keer per jaar vakantietoeslag. In de maand mei krijgt u dit jaarlijks uitbetaald. Deze betaling staat los van de betaling van uw pensioen in mei.

De vakantietoeslag is 8% van uw pensioen van het afgelopen jaar. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode juni vorig jaar tot en met mei van dit jaar.

Gaat u later in het jaar met pensioen? Dan krijgt u de vakantietoeslag alleen over die maanden.

Wat is een pensioenspecificatie?

Dit is een overzicht waarop de hoogte staat van uw bruto pensioen, de bedragen die worden ingehouden op uw pensioen (loonheffing en bijdrage zorgverzekeringswet) en uw netto-pensioen.

U ontvangt uw eerste pensioenspecificatie bij de eerste betaling van uw pensioen. Vervolgens krijgt u de pensioenspecificatie alleen jaarlijks in januari of als er iets wijzigt in uw pensioen. De pensioenspecificatie vindt u ook op Infodesk onder het menu Documenten. Wij adviseren u alle pensioenspecificaties te bewaren. Het kan zijn dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) er om vraagt. Over het vakantiegeld verstrekken wij geen pensioenspecificatie. De inhoudingen daarvan vindt u terug op uw eigen bankafschrift.

Ik wil dat BPF Schilders de loonheffingskorting op mijn pensioenuitkering toepast.

Er wordt loonheffing ingehouden op uw pensioen. U heeft recht op een korting op de belasting, de zogenoemde loonheffingskorting. Deze loonheffingskorting mag u op één inkomen laten toepassen. Wij raden aan om de loonheffingskorting toe te laten passen op het hoogste inkomen. Wilt u dat BPF Schilders de loonheffingskorting op uw pensioenuitkering toepast? Dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij BPF Schilders. U kunt dit aanvragen via het formulier Loonheffingskorting.

Woont u in het buitenland?
Door een wetswijziging heeft u als u in het buitenland woont vanaf 2019 niet altijd recht op loonheffingskorting. BPF Schilders heeft er daarom voor gekozen per 1 januari 2019 de loonheffingskorting niet meer toe te passen op uw pensioenuitkering van BPF Schilders. Als u in aanmerking wilt komen voor loonheffingskorting, moet u dit zelf regelen bij de Belastingdienst. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Belastingdienst.

 

Ik verhuis naar of woon in het buitenland. Wat moet ik doen?

Let op: woont u in het buitenland en gaat uw pensioen vanaf heden in?
Vanwege de coronacrisis kan het op dit moment lastiger zijn om uw ‘Bewijs van in leven’ zijn te laten ondertekenen en/of naar ons terug te sturen. BPF Schilders heeft daar begrip voor. Neem contact met ons op als het u niet lukt. We kunnen u dan uitstel verlenen, zodat wij toch uw pensioen aan u kunnen uitbetalen.

Ik verhuis of woon in het buitenland. Wat moet ik doen?

Woont u in het buitenland en ontvangt u een ouderdomspensioen van ons? Geef uw nieuwe adres of postadres schriftelijk aan ons door. Vermeld hierbij ook uw klantnummer en uw burgerservicenummer (BSN). Uw klantnummer vindt u op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Onderteken uw brief met uw handtekening. Alleen dan kunnen wij de adreswijziging verwerken:

BPF Schilders - werknemer
Postbus 702
3700 AS ZEIST
NEDERLAND

Is uw pensioen al ingegaan?

Als uw pensioen is ingegaan, dan vragen wij u ieder jaar om de verklaring ‘Bewijs van in leven zijn’ te ondertekenen en naar ons op te sturen. Als u dit tijdig doet, kunnen wij zonder vervelende onderbreking uw pensioen gewoon blijven doorbetalen.

Woont u in België, Duitsland, Australië of Nieuw-Zeeland?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt tegenwoordig van haar zusterorganisaties uit België, Duitsland, Australië en Nieuw-Zeeland wijzigingen in uw persoonsgegevens door. De SVB zorgt er dan voor dat wij die gegevens ook ontvangen.

Woont u in België, Duitsland, Australië of Nieuw-Zeeland? Dan hoeft u nog maar eens in de drie jaar uw 'Bewijs van in leven zijn" naar ons op te sturen. Wij zullen u hier nog over informeren.

Download de verklaring 'Bewijs van in leven zijn'