Ontslag

U neemt ontslag of wordt ontslagen, of het bedrijf waar u werkt gaat failliet. Dit heeft invloed op uw pensioen, maar u kunt hier zelf ook iets aan doen.

U krijgt of neemt ontslag. Wat moet u doen?

U wordt werkloos

Als u werkloos wordt, stopt uw pensioenopbouw bij BPF Schilders. Dit betekent niet dat u uw pensioenopbouw kwijt bent. Wij beheren het pensioen dat u bij BPF Schilders heeft opgebouwd. U kunt uw pensioenopbouw onder voorwaarden zelf verder opbouwen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting.

U neemt of krijgt ontslag en krijgt een nieuwe baan in de schilderssector

Dan blijft u via uw nieuwe werkgever pensioen opbouwen bij BPF Schilders. U hoeft hier niets voor te doen.

U neemt of krijgt ontslag en u krijgt een nieuwe baan buiten de schilderssector

Gaat u in een andere sector werken? Dan stopt uw pensioenopbouw bij BPF Schilders. Dit betekent niet dat u uw pensioenopbouw kwijt bent. Wij beheren het pensioen dat u bij BPF Schilders heeft opgebouwd. Tenzij u kiest voor waardeoverdracht.

Wat gebeurt er als ik na ontslag uitzendkracht wordt?

Uitzendkrachten* vallen in principe onder het pensioenfonds voor de uitzendbranche StiPP. Maar uitzendkrachten kunnen ook pensioen opbouwen bij BPF Schilders. Uw uitzendbureau dient dan schriftelijk bij StiPP vrijstelling te verzoeken van uw deelneming in StiPP.

* Tot uitzendkracht wordt ook gerekend de medewerker die tijdelijk vanuit een uitzendbureau gedetacheerd is.

Meer informatie

Wat doet u bij faillissement van uw werkgever?

Een faillissement van uw werkgever kan gevolgen hebben voor uw pensioen. Bijvoorbeeld als er een premieachterstand is bij het pensioenfonds. Om er voor te zorgen dat uw pensioen gelijk blijft, betaalt UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) de premieachterstand aan BPF Schilders. Dit doet UWV onder voorwaarden. Vul hiervoor het formulier Aanvraag overname betalingsverplichting in en stuur dit op naar UWV. Bij het UWV-kantoor in uw regio kunt u het formulier aanvragen.

Zelf uw pensioenopbouw voortzetten

U kunt uw pensioenopbouw onder voorwaarden zelf verder opbouwen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting. Als u hiervoor kiest, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de volledige pensioenpremie. Dit is het werkgeversdeel en het werknemersdeel bij elkaar opgeteld. Normaal gesproken betaalt u alleen het werknemersdeel. Uw werkgever mag wel afspraken met u maken om (een deel van) de premie te vergoeden als u kiest voor vrijwillige voortzetting. BPF Schilders biedt u (onder voorwaarden) de mogelijkheid om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten met een maximale termijn van 3 jaar.

Lees meer over vrijwillige voortzetting

 

Ook pensioen in het laagseizoen

In het hoogseizoen (week 13 t/m week 44) mag u meer uren werken dan in uw contract is afgesproken. De uren die u extra werkt kunt u sparen voor verlof in het laagseizoen (week 45 t/m week 12). Daardoor kunt u uw werk in het laagseizoen behouden. Ook uw pensioenopbouw loopt dan gewoon door.

Deze regeling wordt mogelijk gemaakt binnen de cao voor het schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijf (SAVG). Maakt u nog geen gebruik van deze regeling? Vraag uw werkgever of deze in uw bedrijf kan worden toegepast.


Bekijk ook de 8 andere belangrijke pensioenmomenten

Klik op de afbeelding en kijk op welk moment in uw leven u iets moet doen.