Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de pensioenverplichtingen (alle pensioenen die nu en in de toekomst worden uitgekeerd) en het vermogen dat het pensioenfonds in kas heeft. Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. Hieronder leggen wij uit wat de verschillen zijn.

Dekkingsgraad 2024

De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Hieronder ziet u alle dekkingsgraden van de afgelopen maanden. Wij publiceren iedere maand de dekkingsgraad van de voorgaande maand.

Juni 2024 - Beleidsdekkingsgraad 129% - Actuele dekkingsgraad 132,6%

De rente is in juni gedaald, de waarde van de verplichtingen is daardoor gestegen. De waarde van het vermogen is in juni toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 131,2% naar 132,6%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 128,6% naar 129,0%.

Mei 2024 - Beleidsdekkingsgraad 128,6% - Actuele dekkingsgraad 131,2%

De rente is in mei gestegen, de waarde van de verplichtingen is daardoor gedaald. De waarde van het vermogen is in mei toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 128,9% naar 131,2%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 128,1% naar 128,6%.

April 2024 - Beleidsdekkingsgraad 128,1% - Actuele dekkingsgraad 128,9%

De rente is in april gestegen, de waarde van de verplichtingen is daardoor gedaald. De waarde van het vermogen is in april afgenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 128,7% naar 128,9%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 127,8% naar 128,1%.

Maart 2024 - Beleidsdekkingsgraad 127,8% - Actuele dekkingsgraad 128,7%

De rente is in maart gedaald, de waarde van de verplichtingen is daardoor gestegen. De waarde van het vermogen is in maart toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 128,3% naar 128,7%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 127,5% naar 127,8%.

Februari 2024 - Beleidsdekkingsgraad 127,5% - Actuele dekkingsgraad 128,3%

De rente is in februari gestegen, de waarde van de verplichtingen is daardoor gedaald. De waarde van het vermogen is in februari toegenomen. Als gevolg hiervan steeg de actuele dekkingsgraad per saldo van 125,5% naar 128,3%.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad steeg van 127,3% naar 127,5%.

Wat betekent de actuele dekkingsgraad?

De actuele dekkingsgraad wordt elke maand bepaald. Hierdoor kan hij behoorlijk schommelen. Het laat heel goed de effecten zien van financieel-economische ontwikkelingen. Als de rente bijvoorbeeld daalt, heeft dit direct een negatief effect op de actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is van belang voor het eventueel moeten verlagen van pensioen. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder een bepaalde grens komt, moeten we de pensioenen in het jaar daarop direct verlagen. Deze kritische grens is bij BPF Schilders sinds begin 2022 95%.

Rekenvoorbeeld

Stel dat onze dekkingsgraad 100% is, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Is de dekkingsgraad 110%, dan hebben we voldoende geld in kas én een buffer om financiële tegenvallers op te vangen. Maar als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 96% is, dan hebben we niet genoeg geld om aan onze verplichtingen te voldoen.​

Wat betekent de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken, schommelt de dekkingsgraad minder sterk. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het maken van pensioenbeleid. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (toeslagverlening). Maar als de beleidsdekkingsgraad te lang op een laag niveau zit, bepaalt die ook of we de pensioenen moeten verlagen. Dat is het geval als de beleidsdekkingsgraad langer dan vijf jaar lager is dan 104,1%.​

Wanneer kunnen wij de pensioenen verhogen?

Wij begrijpen dat u in deze tijden van hoge inflatie en crisis op crisis graag wilt dat BPF Schilders de pensioenen verhoogt. Het is onze ambitie om uw pensioen jaarlijks te verhogen. Of dit mogelijk is, is echter afhankelijk van verschillende factoren. ​BPF Schilders moet zich bij het verlenen van toeslag (toeslagverlening) namelijk houden aan regels die de overheid aan pensioenfondsen heeft opgelegd.

Bekijk de handige infographic wanneer wij uw pensioen kunnen aanpassen aan de gestegen prijzen.

Kan door het nieuwe pensioenstelsel het pensioen sneller worden verhoogd?

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel met nieuwe regels voor pensioen. Die nieuwe regels maken het voor pensioenfondsen mogelijk om pensioenuitkeringen en het geld in uw pensioenpot sneller (gedeeltelijk) te verhogen. Of BPF Schilders gebruik kan maken van die nieuwe regels, hangt af van de voorwaarden en van de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Daarbij maakt het bestuur altijd de afweging of het verhogen van het pensioen in balans is voor alle deelnemers in ons fonds. Dus zowel voor gepensioneerden als voor onze deelnemers die werken of gewerkt hebben in de sector.