Belangenbehartiging

Uw belangen worden behartigd in het bestuur en het verantwoordingsorgaan. Maar wat doet het bestuur en verantwoordingsorgaan? En wie zitten hierin?

Lees meer

Belastingaangifte

Wanneer u pensioen ontvangt heeft u uw jaaropgave nodig voor de belastingaangifte. Waar vindt u uw jaaropgave en welke gegevens heeft u exact nodig voor de belastingaangifte?

Lees meer

Betaling van uw pensioen

Wanneer maken wij uw pensioen over? Wat moet u weten over uw pensioenspecificatie, toeslagverlening, het wijzigen van uw rekeningnummer en verhuizen naar of wonen in het buitenland?

Lees meer

Inhoudingen

Ieder jaar ontvangt u een jaaropgave. Hierop staat hoeveel pensioen BPF Schilders aan u heeft uitgekeerd en wat is ingehouden. Wat zijn deze inhoudingen?

Lees meer

Stijging van uw pensioen

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Om dat mogelijk te maken is het onze ambitie uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening.

Lees meer

U woont in het buitenland

U verhuist naar of woont in het buitenland en ontvangt u een ouderdomspensioen van ons? Geef uw nieuwe adres of postadres schriftelijk aan ons door.

Lees meer