Belangenbehartiging

Uw belangen worden behartigd in het bestuur en het verantwoordingsorgaan.

Bestuur

Het bestuur van BPF Schilders bestaat uit een vertegenwoordiging van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche. Het bestuur is aangevuld met een bestuurslid namens de zzp’ers en een bestuurslid namens de gepensioneerden. Het bestuur is uitgebreid met onafhankelijke deskundigen op het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer.

Lees meer over het bestuur

Verantwoordingsorgaan

BPF Schilders heeft vanwege het nieuwe bestuursmodel een verantwoordingsorgaan (VO) ingesteld. Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het VO bestaat uit 12 vertegenwoordigers vanuit deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en zelfstandigen.

Lees meer over het verantwoordingsorgaan