Stijging van uw pensioen: toeslagverlening

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Om dat mogelijk te maken is het onze ambitie uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening.

Maar wanneer kunnen wij uw pensioen aanpassen aan de gestegen prijzen? Klik op onderstaande afbeelding voor een duidelijk antwoord op deze vraag.

Wat is toeslagverlening precies?

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2019 iets minder kopen dan in 2018. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert BPF Schilders uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren (dat noemen we toeslagverlening). Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen.

Wat gebeurt er als het financieel mee- of tegenzit?

Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat BPF Schilders geen of geen volledige toeslag kan verlenen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Zit het daarna financieel mee? Dan kan er eventueel extra toeslag worden verleend om gemiste toeslag in te halen en daarmee de koopkracht te herstellen.

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Wij besluiten elk jaar of er toeslag kan worden verleend. Daarvoor kijken we of er genoeg financiële ruimte is om de pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te laten groeien met de algemene prijsstijging (tot 2015 werd gekeken naar de loonontwikkeling). Het afgelopen jaar was er ruimte om de pensioenen gedeeltelijk mee te laten groeien.

Per januari 2019 hebben we pensioenen met 0,5% verhoogd. Het gaat om een gedeeltelijke toeslagverlening. Onze beleidsdekkingsgraad moest hiervoor op 30 september 2018 minimaal 110% zijn en dat was het geval. De dekkingsgraad was nog niet hoog genoeg om de pensioenen volledig te kunnen verhogen, maar dit is een stap in de goede richting. 

Overzicht toeslagverlening

Toeslagverlening vanaf 2006

Datum  Toeslagverlening (indexatie) Ambitie*   Stijging van de prijzen**
2018 0,50% 1,47% 1,71%
2017  0,00%  1,47%  1,38%
2016  0,00%  0,00%  0,32%
2015  0,00%  1,31%  0,65%
2014  0,00%  2,25%  0,98%
2013  0,00%  1,00%  2,51%
2012  0,00%  2,00%  2,45%
2011  0,77%  1,08%  2,34%
2010  1,00%  2,00%  1,27%
2009  0,00%  1,65%  1,19%
2008  2,36%  2,36%  2,49%
2007  2,95%  2,95%  1,61%

De gemiste toeslag van 2008 tot en met 2018 is maximaal 12,60%.

* Tot 2015 was het toeslagenbeleid gebaseerd op de stijging van de lonen in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.
** De cijfers over stijging van de prijzen (afgeleide prijsinflatie) zijn gebaseerd op cijfers van het CBS over de periode 30 september tot 30 september.

 

Toeslagverlening

Lees meer over de regels van het verlenen van toeslag en (het inhalen van) gemiste toeslagen.

Regels toeslagverlening