Stijging van uw pensioen

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Om dat mogelijk te maken is het onze ambitie uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening.

Wat is toeslagverlening precies?

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2018 iets minder kopen dan in 2017. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert BPF Schilders uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren (dat noemen we toeslagverlening). Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen.

Wat gebeurt er als het financieel mee- of tegenzit?

Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat BPF Schilders niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Zit het daarna financieel mee? Dan kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Wij besluiten elk jaar of er kan worden geindexeerd. Daarvoor kijken we of er genoeg financiële ruimte is om de pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te laten groeien met de algemene prijsstijging (tot 2015 werd gekeken naar de loonontwikkeling). Deze ruimte was er het afgelopen jaar niet. Uw pensioen is per 2 januari 2018 dus niet verhoogd. 

Overzicht toeslagverlening

Toeslagverlening vanaf 2006

Datum  Toeslagverlening (indexatie) Ambitie*   Stijging van de prijzen**
2017  0,00%  1,47%  1,38%
2016  0,00%  0,00%  0,32%
2015  0,00%  1,31%  0,65%
2014  0,00%  2,25%  0,98%
2013  0,00%  1,00%  2,51%
2012  0,00%  2,00%  2,45%
2011  0,77%  1,08%  2,34%
2010  1,00%  2,00%  1,27%
2009  0,00%  1,65%  1,19%
2008  2,36%  2,36%  2,49%
2007  2,95%  2,95%  1,61%

De gemiste toeslag van 2008 tot en met 2017 is maximaal 11,52%.

* Tot 2015 was het toeslagenbeleid gebaseerd op de stijging van de lonen in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.
** De cijfers over stijging van de prijzen (afgeleide prijsinflatie) zijn gebaseerd op cijfers van het CBS over de periode 30 september tot 30 september.

 

Toeslagverlening

Lees meer over de regels van het verlenen van toeslag en (het inhalen van) gemiste toeslagen.

Regels toeslagverlening