Stijging van uw pensioen: toeslagverlening

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Om dat mogelijk te maken is het onze ambitie uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening.

Maar wanneer kunnen wij uw pensioen aanpassen aan de gestegen prijzen? Klik op onderstaande afbeelding voor een duidelijk antwoord op deze vraag.

Wat is toeslagverlening precies?

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag volgend jaar iets minder kopen dan in het afgelopen jaar. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert BPF Schilders uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren (dat noemen we toeslagverlening). Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen.

Wat gebeurt er als het financieel mee- of tegenzit?

Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat BPF Schilders geen of geen volledige toeslag kan verlenen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Zit het daarna financieel mee? Dan kan er eventueel extra toeslag worden verleend om gemiste toeslag in te halen en daarmee de koopkracht te herstellen.

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Wij besluiten elk jaar of er toeslag kan worden verleend. Daarvoor kijken we of er genoeg financiële ruimte is om de pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te laten groeien met de algemene prijsstijging (tot 2015 werd gekeken naar de loonontwikkeling).

Door nieuwe regelgeving hebben we met terugwerkende kracht de pensioenen in 2022 alsnog kunnen verhogen. BPF Schilders heeft het pensioenreglement hierop aangepast

Overzicht toeslagverlening

Overzicht toeslagverleningen

De afgelopen 10 jaar heeft BPF Schilders uw pensioen als volgt aangepast:

Datum Toeslagverlening Ambitie*   Stijging van de prijzen*
2021 2,57% 2,57% 2,70%**
2020 0,00% 0,99% 1,11%
2019 0,00% 1,64% 2,65%
2018 0,50% 1,47% 1,88%
2017  0,00%  1,47%  1,45%
2016  0,00%  0,00%  0,07%
2015  0,00%  1,31%  0,54%
2014  0,00%  2,25%  0,89%
2013  0,00%  1,00%  2,44%
2012  0,00%  2,00%  2,32%

* De ambitie en stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS over de periode 1 oktober (t-1) tot en met 30 september (t). Bij het bepalen van de ambitie wordt geen rekening gehouden met de effecten van productgebonden belastingen (zoals btw en accijnzen) en subsidies. Bij het bepalen van de stijging van de prijzen wel. Tot 2015 was het toeslagenbeleid gebaseerd op de stijging van de lonen in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijfstak.

** Een toeslag verhoogt uw pensioen op dit moment. Dat betekent dat de kans op verhoging in de toekomst iets afneemt. Toch verwachten we dat we in de komende jaren (gedeeltelijke) toeslag kunnen geven. Dat komt omdat de financiële situatie van BPF Schilders momenteel goed is.

 

Toeslagverlening

Lees meer over de regels van het verlenen van toeslag en (het inhalen van) gemiste toeslagen.

Regels toeslagverlening