Wat is pensioen?

De meeste werknemers in Nederland bouwen via hun werkgever pensioen op. Vaak is deelname aan zo’n pensioenregeling verplicht. Bent u werkzaam in de sector Schilders-, Afwerkings- of Glaszetbedrijf? Dan neemt u deel aan de pensioenregeling van BPF Schilders. Uw werkgever meldt u bij ons aan. U hoeft daar zelf niets voor te doen. Binnen drie maanden ontvangt u een welkomstbrief van ons.

Maar wat is pensioen eigenlijk? En hoe is dat bij BPF Schilders georganiseerd? Wij leggen u dat graag uit. 

Wat is pensioen?

Pensioen is een deel van uw inkomen voor de periode vanaf uw pensionering. Dit inkomen bestaat uit:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. De AOW is een basisinkomen, gebaseerd op ongeveer 70% van het minimumloon. Een aanvullende pensioenregeling is daarom voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het inkomen voor later. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij BPF Schilders. U bouwt dit pensioen op omdat u werkt in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijfstak.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. Op Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Hoe zit het met de ingangsdatum van mijn pensioen en AOW?

Het ouderdomspensioen gaat in zodra u AOW ontvangt. Maar u kunt het ook eerder in laten gaan. De ingangsdatum van de AOW en uw pensioen hoeft dus niet gelijk te zijn. Uw AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum. Wilt u weten wanneer uw AOW ingaat? Kijk dan op de website van de SVB.

Als u op uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, geniet u nog gemiddeld 20 jaar van uw pensioen. Dat is de gemiddelde levensverwachting in Nederland, ook als u schilder bent geweest. Daarnaast is pensioen ook inkomen voor uw nabestaanden, als u overlijdt.

Is uw uurloon lager dan € 6,94?

U gaat pensioenpremie betalen en pensioen opbouwen, zodra u meer dan € 6,94 per uur (geldend vanaf week 1 van 2017) verdient. Daarbij houden we rekening met de wettelijke regels omtrent het minimumloon en de geldende cao-bepalingen. Zolang uw uurloon lager is dan € 6,94 betaalt u geen pensioenpremie. Wel bent u verzekerd tegen het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Wie betaalt de pensioenpremie?

U en uw werkgever betalen samen de premie. Welk deel u betaalt en welk deel uw werkgever, vindt u terug in uw cao of arbeidsovereenkomst.

In veel gevallen betaalt uw werkgever de ene helft van uw pensioenpremie en u de andere helft. Welk bedrag u elke maand aan pensioenpremie betaalt, staat op uw loonstrook. Uw werkgever houdt het deel dat u als werknemer betaalt automatisch in op uw brutosalaris. Uw werkgever draagt de totale premie af aan BPF Schilders.

Wat gebeurt er met uw ingelegde premie?

De premie die u bij BPF Schilders inlegt, reserveren wij voor uw eigen pensioen. Binnen het grote geheel heeft u dus eigenlijk een persoonlijk pensioenpotje. De premie die u bij BPF Schilders inlegt krijgt u dubbel en dwars terug: gemiddeld krijgt u twee tot drie keer zoveel pensioen dan u aan premie heeft ingelegd.

Wij beleggen de premie die u betaalt. Hierover leest u meer op de pagina Beleggen.

Wat is het voordeel van een gezamenlijke pensioenregeling?

Bijvoorbeeld dat de kosten met elkaar worden gedeeld. En hoe lager de kosten zijn, hoe meer geld er over blijft om pensioen mee op te bouwen.

Soms gaat het wat minder goed met bijvoorbeeld de beleggingen. Ook dan is het goed om samen in een pensioenfonds te zitten. Slechte beleggingsresultaten kunnen dan beter worden opgevangen. Het principe van lief en leed (oftewel: successen en tegenslagen) met elkaar delen heet ook wel ‘solidariteit’.


Wilt u weten wat er onder de pensioenregeling valt? Bekijk dan ons handige overzicht.

Wilt u meer weten over de pensioenregeling? Het pensioenreglement 2017 (geldend vanaf 2 januari 2017) kunt u hier downloaden:

Download het pensioenreglement 2017