Trouwen of samenwonen

Wat moet u doen als u gaat trouwen of samenwonen? En wat betekent dit voor uw pensioen? We leggen het u graag uit.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Trouwt u in Nederland? Of gaat u in Nederland een geregistreerd partnerschap aan? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit door van de gemeente waar u woont.

Heeft uw partner na het trouwen of geregistreerd partnerschap recht op partnerpensioen na uw overlijden?

Ja, uw partner heeft na het trouwen of geregistreerd partnerschap mogelijk recht op partnerpensioen na uw overlijden. U hoeft uw partner niet aan te melden. U ziet op uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen uw partner ontvangt. Dit overzicht ontvangt u eens per jaar. U kunt er zelf voor kiezen of u het pensioenoverzicht digitaal of per post wenst te ontvangen.

Let op! Bent u op of na uw AOW-leeftijd getrouwd? Dan heeft uw partner géén recht op partnerpensioen.

Trouwt u in het buitenland?

Dan heeft uw partner ook mogelijk recht op partnerpensioen na uw overlijden. Wel is het nodig om uw partner bij ons aan te melden. Omdat u in het buitenland bent getrouwd, krijgen wij dit niet automatisch door van de gemeente waar u woont.
Stuur een kopie van uw trouwakte op naar:

BPF Schilders
T.a.v. Institutioneel Pensioenbeheer
Antwoordnummer 5534
3700 VB ZEIST

Hebben wij de akte ontvangen? Dan ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding en is uw partner bij ons geregistreerd. Op het pensioenoverzicht op Infodesk ziet u hoeveel pensioen uw partner ontvangt.


Samenwonen

Woont u samen, dan kan uw partner recht hebben op partnerpensioen na uw overlijden. Daarom is het belangrijk dat u uw partner bij ons aanmeldt.

Hiervoor hebben wij een ingevuld formulier Aanvraag partnerregistratie nodig. Na aanmelding ziet u op uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen uw partner ontvangt na uw overlijden.

Wanneer heeft uw partner recht op partnerpensioen?

Uw partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen als u de gegevens aan ons heeft doorgegeven of als u en uw partner getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Woont u ongehuwd samen met uw partner? Dan is er recht op partnerpensioen als:

  • u een samenlevingscontract heeft dat door een notaris is opgesteld, of de gezamenlijke huishouding minimaal een half jaar bestaat; en
  • u allebei niet getrouwd bent; en
  • uw partner geen bloed- of aanverwant is in de rechte lijn (bijv. ouder en kind); en
  • u en uw partner op één adres wonen volgens de Basisregistratie Personen (BRP).

Download het formulier Aanvraag partnerregistratie

Gaat u uit elkaar en wilt u uw partner afmelden?

Dan stuurt u BPF Schilders een brief waarin u aangeeft dat u niet meer samenwoont en dat u uw partner afmeldt, voorzien van uw handtekening. Vermeld in de brief ook de voorletters, de achternaam en de geboortedatum van uw ex-partner, en het nieuwe adres van u of uw ex-partner. Heeft u uw ex-partner nooit bij ons aangemeld? Dan hoeft u niets te doen.


Hoeveel pensioen ontvangt uw partner?

Op het pensioenoverzicht op Infodesk ziet u hoeveel pensioen uw partner ontvangt. 

Lees meer over Partnerpensioen 

Lees meer over Scheiden of uit elkaar gaan

Bekijk ook de 8 andere belangrijke pensioenmomenten

Klik op de infographic en kijk op welk moment in uw leven u iets moet doen.