Trouwen of samenwonen

Wat moet u doen als u gaat trouwen of samenwonen? En wat betekent dit voor uw pensioen? We leggen het u graag uit.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Trouwt u in Nederland? Of gaat u in Nederland een geregistreerd partnerschap aan? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit door van de gemeente waar u woont.

Heeft uw partner na het trouwen of geregistreerd partnerschap mogelijk recht op partnerpensioen na uw overlijden?

Ja, uw partner heeft na het trouwen of geregistreerd partnerschap mogelijk recht op partnerpensioen na uw overlijden. U hoeft uw partner niet aan te melden. U ziet op uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen uw partner ontvangt. Dit overzicht ontvangt u eens per jaar. U kunt er zelf voor kiezen of u het pensioenoverzicht digitaal of per post wenst te ontvangen.

Let op! Bent u op of na de ingangsdatum van uw volledige ouderdomspensioen getrouwd? Dan heeft uw partner géén recht op partnerpensioen.

Trouwt u in het buitenland?

Dan heeft uw partner ook mogelijk recht op partnerpensioen na uw overlijden. Wel is het nodig om uw partner bij ons aan te melden. Omdat u in het buitenland bent getrouwd, krijgen wij dit niet automatisch door van de gemeente waar u woont. U meldt uw partner bij ons aan in twee stappen:

 • Log in op Infodesk Ga naar uw profiel en klik op de button 'Wijzigen' bij 'Naam partner'.
 • Stuur een kopie van uw huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap op naar:
  BPF Schilders
  Postbus 702
  3700 AS Zeist
  Nederland

Zodra wij uw partner hebben geregistreerd is de naam van uw partner zichtbaar in uw 'Profiel' bij 'Naam partner'. U ontvangt van ons ook een bevestiging.

Op het pensioenoverzicht op Infodesk ziet u hoeveel pensioen uw partner ontvangt na uw overlijden.


Samenwonen

Als u samenwoont, heeft uw partner mogelijk recht op partnerpensioen na uw overlijden. Daarom is het belangrijk dat u uw partner bij ons aanmeldt. 
Dit doet u eenvoudig in twee stappen:

 1.  Log in op Infodesk.
 2.  Ga naar 'Profiel' en klik op de button 'Wijzigen' bij 'Naam partner'.

Zodra wij uw partner hebben geregistreerd, is de naam van uw partner zichtbaar in uw 'Profiel' bij 'Naam partner'.

Op het pensioenoverzicht op Infodesk ziet u hoeveel pensioen uw partner ontvangt na uw overlijden.

Samenwonen in het buitenland

Woont u samen met uw partner in het buitenland? Dan meldt u uw partner ook bij ons aan via Infodesk. U stuurt ook een uittreksel van de gemeente waaruit blijkt dat u op hetzelfde adres woont naar ons op. Dat mag naar onderstaand adres:

BPF Schilders
Postbus 702
3700 AS Zeist
Nederland

Wanneer heeft uw partner mogelijk recht op partnerpensioen?

Uw partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen als u de gegevens aan ons heeft doorgegeven of als u en uw partner getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Woont u ongehuwd samen met uw partner? Dan is er mogelijk recht op partnerpensioen als:

 • u een samenlevingscontract heeft dat door een notaris is opgesteld, of de gezamenlijke huishouding minimaal een half jaar bestaat; en
 • u allebei niet getrouwd bent; en
 • uw partner geen bloed- of aanverwant is in de rechte lijn (bijv. ouder en kind); en
 • u en uw partner op één adres wonen volgens de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op! Gaat u op of na de ingangsdatum van uw volledige ouderdomspensioen samenwonen? Dan heeft uw partner géén recht op partnerpensioen.

Gaat u uit elkaar en wilt u uw partner afmelden?

Dan stuurt u BPF Schilders een brief waarin u aangeeft

 • dat u niet meer samenwoont,
 • vanaf welke datum u niet meer samenwoont en
 • dat u uw partner afmeldt, voorzien van uw handtekening.
 • Vermeld in de brief ook de voorletters, de achternaam en de geboortedatum van uw ex-partner, en het nieuwe adres van u of uw ex-partner.

Heeft u uw ex-partner nooit bij ons aangemeld? Dan hoeft u niets te doen.


Hoeveel pensioen ontvangt uw partner?

Op het pensioenoverzicht op Infodesk ziet u hoeveel pensioen uw partner ontvangt. 

Lees meer over Partnerpensioen 

Lees meer over Scheiden of uit elkaar gaan

Bekijk ook de 8 andere belangrijke pensioenmomenten

Klik op de infographic en kijk op welk moment in uw leven u iets moet doen.