Arbeidsongeschiktheid

Wat gebeurt er met uw pensioen wanneer u arbeidsongeschikt wordt? En wanneer heeft u recht op premievrije voortzetting van uw pensioen?

Lees meer

Kinderen

Als u overlijdt, is er ook iets geregeld voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen. Wanneer hebben uw kinderen recht op wezenpensioen?

Lees meer

Met pensioen gaan

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u het ouderdomspensioen als u de AOW-leeftijd bereikt. Maar u kunt ook eerder met pensioen gaan. Wat zijn de keuzes in het ouderdomspensioen?

Lees meer

Nieuwe baan

Wat zijn de gevolgen van een nieuwe baan voor uw pensioen? Dit is afhankelijk van uw situatie.

Lees meer

Ontslag

Als u ontslag neem, wordt ontslagen of het bedrijf waar u werkt failliet gaat, heeft dit invloed op uw pensioen. Wat zijn de gevolgen en wat kunt u zelf doen om het ontslag te voorkomen?

Lees meer

Overlijden

Als u overlijdt hebben uw nabestaanden wellicht recht op nabestaandenpensioen. Uw partner heeft mogelijk recht op partnerpensioen en uw kinderen op wezenpensioen.

Lees meer

Scheiden of uit elkaar gaan

Scheiden of uit elkaar gaan is een ingrijpende gebeurtenis en kan ook grote gevolgen hebben voor uw pensioen. Wat zijn de afspraken die er over de verdeling moeten worden gemaakt?

Lees meer

Trouwen of samenwonen

Wilt u weten wat u aan ons moet doorgeven als u gaat trouwen of samenwonen? En wat trouwen of samenwonen voor uw pensioen betekent?

Lees meer

Uitzendkracht worden

Uitzendkrachten in onze bedrijfstak hebben de keuze om pensioen op te bouwen bij StiPP óf bij BPF Schilders.

Lees meer

Verhuizen

Verhuist u naar of binnen Nederland? Dan hoeft u geen adreswijziging aan ons door te geven. Verhuist u naar het buitenland?

Lees meer

Voor uzelf beginnen

Gaat u voor uzelf beginnen? Dan is het belangrijk om bij een aantal zaken stil te staan zodat u weet wat u kunt verwachten.

Lees meer

Verlof

Bij onbetaald verlof ontvangt u geen salaris en ook geen pensioen op. Wat verstaan we onder onbetaald verlof en wat moet u doen om uw pensioen vrijwillig voort te zetten? Ook vindt u hier meer informatie over zorg- en geboorteverlof.

Lees meer