Verlof

Gaat u met onbetaald verlof? Dan ontvangt u geen salaris en bouwt u dus ook geen pensioen op.

Onbetaald verlof kan zijn:

  • Ouderschapsverlof
  • Langdurig zorgverlof
  • Adoptie- of pleegzorgverlof
  • Sabbatsverlof
  • Levensloopverlof
  • Studieverlof
Wilt u uw pensioen vrijwillig voortzetten?

U kunt (onder voorwaarden) bij ons op eigen kosten pensioen opbouwen tijdens uw verlof. Wij noemen dit vrijwillige voortzetting. Dit kan vanaf de datum dat uw onbetaald verlof is ingegaan. U moet de vrijwillige voortzetting zelf bij ons aanvragen binnen negen maanden nadat u met onbetaald verlof bent gegaan. U doet dit door ons een brief of e-mail te sturen. U ontvangt daarna van ons een offerte. Gaat u akkoord met de offerte? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de volledige pensioenpremie. Dit is het werkgeversdeel en het werknemersdeel bij elkaar opgeteld. Normaal gesproken betaalt u alleen het werknemersdeel.

Lees meer over vrijwillige voortzetting

Parnerpensioen bij onbetaald verlof

Tijdens onbetaald verlof ontvangt u geen salaris en bouwt u dus ook geen pensioen op. Dit geldt ook voor het partnerpensioen. Komt u te overlijden terwijl u nog geen 18 maanden met onbetaald verlof bent? Dan geldt een speciale regeling. Wij stellen de hoogte van het partnerpensioen dan vast alsof u ook tijdens uw verlof heeft gewerkt. Wij vragen u het onbetaald verlof vooraf bij ons te melden. Maak hiervoor gebruik van het formulier Bescherming bij onbetaald verlof. Vraag uw werkgever om het formulier mede te ondertekenen.

Download formulier Bescherming bij onbetaald verlof


Download  formulier  Bescherming bij onbetaald verlof

Bekijk ook de 8 andere belangrijke pensioenmomenten

Klik op de infographic en kijk op welk moment in uw leven u iets moet doen.