Verlof

Gaat u met onbetaald verlof? Dan ontvangt u geen salaris en bouwt u dus ook geen pensioen op.

Onbetaald verlof kan zijn:

  • Ouderschapsverlof
  • Langdurig zorgverlof
  • Adoptie- of pleegzorgverlof
  • Sabbatsverlof
  • Levensloopverlof
  • Studieverlof
Wilt u uw pensioen vrijwillig voortzetten?

U kunt (onder voorwaarden) bij ons op eigen kosten pensioen opbouwen tijdens uw verlof. Wij noemen dit vrijwillige voortzetting. Dit kan vanaf de datum dat uw onbetaald verlof is ingegaan. U moet de vrijwillige voortzetting zelf bij ons aanvragen binnen negen maanden nadat u met onbetaald verlof bent gegaan. U doet dit door ons een brief of e-mail te sturen. U ontvangt daarna van ons een offerte. Gaat u akkoord met de offerte? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de volledige pensioenpremie. Dit is het werkgeversdeel en het werknemersdeel bij elkaar opgeteld. Normaal gesproken betaalt u alleen het werknemersdeel.

Lees meer over vrijwillige voortzetting

Wat moet u doen bij het opnemen van zorg- of geboorteverlof (wet Wieg)?

Per 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ingegaan. WIEG moet zorgen voor een betere balans tussen werk en privé door onder andere langer geboorteverlof voor partners van vrouwen die net bevallen zijn. In deze wet staat dat de werknemer naast het gewone geboorteverlof (vijf doorbetaalde verlofdagen) ook recht heeft op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof.

Deze vijf weken moeten binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Ook mag u dit verlof uitspreiden over de zes maanden. Het recht op dit extra verlof ontstaat als het kind op of na 1 juli 2020 geboren wordt. Tijdens het aanvullend verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

Er zijn hierbij drie mogelijkheden:

  • De uitkering* wordt direct door het UWV aan de werknemer betaald.
  • De werkgever betaalt de werknemer de uitkering* en krijgt dit terug van het UWV.
  • De werkgever betaalt de werknemer de uitkering* en krijgt dit terug van het UWV. Ook vult de werkgever het loon aan tot 100%.

*De UWV-uitkering bedraagt maximaal 70% van het dagloon (met een vastgesteld maximumdagloon).

Uw werkgever vraagt bij het UWV een uitkering aan voor uw verlofperiode. Afhankelijk van de keuze die uw werkgever maakt wordt de uitkering aan u of aan uw werkgever betaald. Om blijvend uw pensioen op te bouwen is het belangrijk dat u uw uitkering van uw werkgever krijgt uitbetaald. Uw werkgever betaalt dan pensioenpremie over uw uitkering.

Wanneer u uw uitkering van het UWV ontvangt, valt dit onder onbetaald verlof. U bouwt hierover geen pensioen op. Wilt u meer weten over WIEG? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.

Parnerpensioen bij onbetaald verlof

Tijdens onbetaald verlof ontvangt u geen salaris en bouwt u dus ook geen pensioen op. Dit geldt ook voor het partnerpensioen. Komt u te overlijden terwijl u nog geen 18 maanden met onbetaald verlof bent? Dan geldt een speciale regeling. Wij stellen de hoogte van het partnerpensioen dan vast alsof u ook tijdens uw verlof heeft gewerkt. Wij vragen u het onbetaald verlof vooraf bij ons te melden. Maak hiervoor gebruik van het formulier Bescherming bij onbetaald verlof. Vraag uw werkgever om het formulier mede te ondertekenen.

Download formulier Bescherming bij onbetaald verlof


Download  formulier  Bescherming bij onbetaald verlof

Bekijk ook de 8 andere belangrijke pensioenmomenten

Klik op de infographic en kijk op welk moment in uw leven u iets moet doen.