Inhoudingen

Op uw pensioenuitkering wordt loonheffing en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden. Ieder jaar ontvangt u een jaaropgave. Daarop staat hoeveel pensioen u in het afgelopen jaar heeft ontvangen van BPF Schilders  en wat is ingehouden aan loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet.

Wat zijn de inhoudingen?

Loonheffing en loonheffingskorting

Loonheffing

Bij de betaling van uw pensioen wordt belasting ingehouden. Deze belasting heet loonheffing.

Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting die op u pensioen worden ingehouden. De premies volksverzekeringen zijn wettelijke verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Deze bestaan uit Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet en Wet langdurige zorg.

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting is een korting die u krijgt op de loonbelasting en premie volksverzekeringen. U betaalt dus minder belasting als u de loonheffingskorting laat toepassen.

Slechts één werkgever of uitkeringsinstantie mag de loonheffingskorting toepassen.

Het is gebruikelijk dat de loonheffingskorting wordt toegepast door de instantie die de hoogste uitkering uitbetaalt. Is uw AOW het grootste gedeelte van uw pensioen? Dan is het in de meeste gevallen het voordeligst de SVB de loonheffingskorting toe te laten passen.

Wilt u dat BPF Schilders de loonheffingskorting op uw pensioen toepast? Dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij BPF Schilders. U kunt dit doen via het formulier Loonheffingskorting.

Weet u niet zeker of de loonheffingskorting op uw pensioenuitkering wordt toegepast? Kijkt u dan bij 'Documenten' op Infodesk op uw maandelijkse pensioenspecificatie: rechts bovenin staat bij ‘Loonheffing’ ja of nee. 

U mag zelf kiezen op welk inkomen u de loonheffingskorting laat toepassen. Wilt u dat BPF Schilders de loonheffingskorting op uw pensioen toepast? Dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij BPF Schilders. U kunt dit doen via het formulier Loonheffingskorting.

Download het formulier Loonheffingskorting

Ontvangt u geen ander inkomen?

Dan past BPF Schilders de loonheffingskorting alleen toe als u dat heeft aangegeven op het aanvraagformulier van uw pensioen. Heeft u dit niet gedaan? Dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij BPF Schilders. U kunt dit doen via het formulier Loonheffingskorting.

Deze informatie geldt alleen voor inwoners van Nederland.

Bent u eerder met pensioen gegaan dan uw AOW-leeftijd?

In dat geval passen wij de loonheffingskorting toe op uw pensioenuitkering bij BPF Schilders tót uw AOW-leeftijd. Uw AOW-uitkering gaat in vanaf uw AOW-leeftijd en de loonheffingskorting wordt vanaf dat moment automatisch toegepast op uw AOW-uitkering. Die is namelijk vaak hoger dan de levenslange pensioenuitkering die u van BPF Schilders krijgt.

Heeft u bij uw Aanvraag vervroegd ouderdomspensioen al aangegeven dat wij de loonheffingskorting moeten toepassen vanaf uw AOW leeftijd? Dan houden wij dat aan.

Let op! Het is belangrijk dat u vanaf uw AOW-leeftijd er zelf voor zorgt dat de loonheffingskorting maar op één van beide uitkeringen wordt toegepast.

Past u de loonheffingskorting toch op meerdere uitkeringen toe? Houdt u er dan rekening mee dat u achteraf een naheffing van de belastingdienst kunt verwachten.

Bijdrage zorgverzekeringswet

2)  Bijdrage Zorgverzekeringswet

In Nederland is er een basisverzekering voor iedereen, ook als u met pensioen bent. De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) bestaat uit twee delen:

  • de inkomensafhankelijke bijdrage. Dit is de bijdrage Zvw die wij maandelijks op uw pensioen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Hoeveel dat is leest u hieronder.
  • het andere deel van de bijdrage betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar. Deze premie is afhankelijk van het zorgpakket dat u kiest.

Hoeveel houden wij in?

Als u in Nederland woont, wordt er in 2024 5,32% bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingehouden op uw pensioen. Dit percentage wordt elk jaar door de overheid bepaald. U betaalt in 2024 maximaal € 317,55 bijdrage Zvw per maand. Over een bruto pensioen boven € 5.969,- per maand wordt geen bijdrage Zvw ingehouden.

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, houden wij de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet niet in op uw pensioen. Tenzij wij hiervoor opdracht krijgen van het CAK. Wij houden ook geen premie Nederlandse volksverzekeringen in, maar wel loonbelasting.

Vrijstelling loonbelasting

Als u ook belasting moet betalen in het land waar u woont, loopt u risico dat u dubbel belasting betaalt. U kunt bij de Belastingdienst Buitenland mogelijk vrijstelling krijgen voor de loonbelasting in Nederland. Het aanvraagformulier vindt u op de website van de Belasting. Het loonheffingennummer van BPF Schilders: 001.028.583.L01.

Loonheffingskorting

Door een wetswijziging heeft u als u in het buitenland woont sinds 2019 niet altijd recht op loonheffingskorting. BPF Schilders heeft er daarom voor gekozen om per 1 januari 2019 de loonheffingskorting niet meer toe te passen op uw pensioenuitkering van BPF Schilders. Als u in aanmerking wilt komen voor loonheffingskorting, moet u dit zelf regelen bij de Belastingdienst. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Belastingdienst.

U werkt nog in Nederland, maar woont in het buitenland.

Werkt u nog in Nederland? Dan betaalt u wel inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Die houden wij in op uw pensioen.

Ziet u op uw pensioenspecificatie dat wij dat niet inhouden? Geef dan aan ons door dat u nog in Nederland werkt.