Inhoudingen

Op uw pensioenuitkering wordt loonheffing en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden. Ieder jaar ontvangt u een jaaropgave. Daarop staat precies hoeveel pensioen BPF Schilders aan u heeft uitgekeerd en wat is ingehouden aan loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet. Over uw pensioen betaalt u minder inhoudingen dan voorheen over uw salaris.

Wat zijn de inhoudingen?

Loonheffing

Elke werkgever of instantie houdt belasting in op het bedrag dat u ontvangt. Deze belasting heet loonheffing. Bij het inhouden van de loonheffing wordt rekening gehouden met de loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting over uw uitkering of pensioen.

Ontvangt u naast uw pensioen van BPF Schilders ook nog ander inkomen, bijvoorbeeld AOW van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

U mag zelf kiezen op welk inkomen u de loonheffingskorting laat toepassen. Wilt u dat BPF Schilders de loonheffingskorting op uw pensioen toepast? Dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij BPF Schilders. U kunt dit doen via het formulier Loonheffingskorting.

Download het formulier Loonheffingskorting

Ontvangt u geen ander inkomen?

Dan past BPF Schilders de loonheffingskorting alleen toe als u dat heeft aangegeven op het aanvraagformulier van uw pensioen. Heeft u dit niet gedaan? Dan moet u hiervoor een verzoek indienen bij BPF Schilders. U kunt dit doen via het formulier Loonheffingskorting.

Deze informatie geldt alleen voor ingezetenen van Nederland.

Let op! U mag maar één uitkeringsinstantie rekening laten houden met de loonheffingskorting. U kunt de loonheffingskorting het beste laten inhouden door de instantie die de hoogste uitkering uitbetaalt.

De bijdrage voor uw zorgverzekering

In Nederland is er een basisverzekering voor iedereen, ook als u met pensioen bent. De bijdrage voor uw zorgverzekering bestaat uit twee delen:

  • de inkomensafhankelijke bijdrage. Dit is de bijdrage Zvw die vroeger op uw salarisstrook stond. Nu houden wij deze automatisch in op uw pensioen. Hoeveel dat is leest u hieronder.
  • het andere deel van de bijdrage betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar. Deze premie is afhankelijk van het zorgpakket dat u kiest.

Hoeveel houden wij in?

Als u in Nederland woont, wordt er in 2021 5,75% bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingehouden op uw pensioen. Dit percentage wordt elk jaar door de overheid bepaald. U betaalt in 2021 maximaal € 279,40 bijdrage Zvw per maand. Over een bruto pensioen boven € 4.859,25 per maand wordt geen bijdrage Zvw ingehouden.

.