Arbeidsongeschiktheid

Wanneer u ziek wordt, betaalt uw werkgever de eerste twee jaren uw loon door. U bouwt dus gewoon pensioen op. Samen met uw werkgever betaalt u het eerste jaar de premie. In het tweede ziektejaar betaalt BPF Schilders de premie. Dit gebeurt niet automatisch. Uw werkgever moet hiervoor actie ondernemen. 

Premievrije voortzetting bij ziekte einde tijdelijk dienstverband

Heeft u een tijdelijk dienstverband? En bent u aan het einde van dit dienstverband ziek? Dan heeft u mogelijk recht op het premievrij voortzetten van uw pensioenopbouw. Lees hieronder meer over de voorwaarden en wat u dan moet doen.

Ziekte bij einde tijdelijk dienstverband

Heeft u een tijdelijk dienstverband? En bent u aan het einde van dit dienstverband ziek? Dan heeft u mogelijk recht op het premievrij voortzetten van uw pensioenopbouw.

Voorwaarden

 • U neemt deel aan de pensioenregeling van BPF Schilders.
 • Uw eerste ziektedag ligt vóór de dag waarop het tijdelijk dienstverband eindigt.
 • U bent nog geen 53 weken (260 werkdagen) ziek.
 • U heeft op de eerste werkloosheidsdag recht op een
  Ziektewetuitkering in plaats van een Werkloosheidswetuitkering. Het maakt daarbij niet uit of UWV de ziektewetuitkering betaalt of uw voormalige werkgever.

Wat moet u doen?
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan dient u digitaal of schriftelijk een verzoek in bij BPF Schilders om de pensioenopbouw premievrij voort te zetten. Bij het verzoek moeten de volgende bewijsmiddelen worden meegestuurd:

 • Bewijs van einde tijdelijk dienstverband.
 • Bewijs dat vanaf de eerste werkloosheidsdag een Ziektewetuitkering van UWV of werkgever wordt ontvangen in plaats van Werkloosheidsuitkering.


Bent u na twee jaar nog steeds ziek?

Als u na twee jaar nog steeds ziek bent, bepaalt UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) de mate van arbeidsongeschiktheid en of u recht heeft op een WIA-uitkering.

Premievrije voortzetting

Ontvangt u een WIA-uitkering? Dan kunt u recht hebben op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw. U hoeft dan, zolang u arbeidsongeschikt bent, geen of minder premie te betalen. Terwijl u wel gedeeltelijk of volledig pensioen opbouwt. BPF Schilders betaalt namelijk de premie.

Wel of geen WIA-uitkering?

Bent u na twee jaar nog steeds ziek? Dan bepaalt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid.

 • Bent u door UWV voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard?
  Dan ontvangt u een WIA-uitkering.

 • Bent u door UWV voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard?
  Dan ontvangt u geen WIA-uitkering.

Wijziging per 1 juli 2021 premievrije voortzetting bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Per 1 juli 2021 geldt de volgende wijziging in het pensioenreglement van BPF Schilders: wordt u op of na 1 juli 2021 ziek of arbeidsongeschikt? Dan geldt er een algemene wachtperiode van 52 weken. Dit betekent dat uw premievrije voortzetting niet eerder in kan gaan dan de 53e week na uw eerste ziektedag. Dit geldt ook als uw IVA uitkering al start in het eerste ziektejaar.

Hierbij geldt de volgende uitzondering
De loondoorbetalingsverplichting van uw werkgever eindigt in de wachtperiode. Bijvoorbeeld bij faillissement of als uw (tijdelijk) dienstverband eindigt. In dat geval gaat premievrije voortzetting aansluitend in op de dag dat uw arbeidsverhouding is geëindigd.

Heeft u een IVA-uitkering die start in het tweede ziektejaar?
Dan heeft u vanaf de 53e week tot de ingang van uw IVA-uitkering, recht op premievrije voortzetting bij ziekte en vanaf de ingangsdatum van uw IVA-uitkering recht op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.

Heeft u een IVA- of WGA-uitkering** die 105 weken na de eerste ziektedag start?
Dan heeft u in het tweede ziektejaar recht heeft op premievrije voortzetting bij ziekte en vanaf het derde ziektejaar recht op premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.

*inkomensvoorziening volledig arbeidsgeschikten
**werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Voortzetting van uw pensioen tijdens WIA-uitkering

Bent u arbeidsongeschikt en ontvangt u een WIA-uitkering?

Dan heeft u misschien recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. U betaalt dan geen of minder premie terwijl u wel (gedeeltelijk) pensioen opbouwt. BPF Schilders betaalt dan de pensioenpremie. Hoeveel premie BPF Schilders gaat betalen, hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

In onderstaande tabel ziet u welk deel van uw pensioenpremie wordt betaald door BPF Schilders.

Uitkeringspercentage
volgens de WIA

Fictieve mate van arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting pensioenopbouw

70% of 75%  80-100% 100%
50,75%  65-80% 72,5%
42%  55-65% 60%
35%  45-55% 50%
28%  35-45% 40%
21%  25-35% 0%


Werkt u gedeeltelijk en bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Dan bouwt u over het deel dat u werkt zelf pensioen op. Over dat deel betaalt u ook zelf de premie.

De premievrije voortzetting wordt automatisch geregeld. Hier hoeft u niets voor te doen.

WIA of WAO

Bent u na 1 januari 2006 arbeidsongeschikt geworden? Dan ontvangt u een WIA-uitkering. Bent u voor 1 januari 2006 arbeidsongeschikt geworden? Dan ontvangt u een WAO-uitkering en heeft u eventueel recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. U leest hier meer over in het pensioenreglement.

Geef wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheid aan ons door

Zijn de arbeidsongeschiktheidsgegevens die u in de brief van het UWV heeft ontvangen niet juist of gewijzigd? Zoals arbeidsongeschiktheidsklasse, loondervingsuitkering WAO en/of vervolguitkering WAO? Neem dan contact op met UWV voor de laatste beslissing over uw arbeidsongeschiktheidsgegevens en stuur een kopie van deze beslissing in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

BPF Schilders
Postbus 702
3700 AS ZEIST
THE NETHERLANDS

Uw premievrije voortzetting van de pensioenopbouw en uw eventuele arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigen dan namelijk ook. U bent daarom verplicht om alle wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheid aan ons door te geven.


Bekijk 8 andere belangrijke pensioenmomenten

Klik op de infographic en kijk op welk moment in uw leven u iets moet doen.