Arbeidsongeschiktheid

Wanneer u ziek wordt, betaalt uw werkgever de eerste twee jaren uw loon door. U bouwt dus ook pensioen op. Samen met uw werkgever betaalt u het eerste jaar de premie. In het tweede ziektejaar betaalt BPF Schilders de premie.

Bent u na twee jaar nog steeds ziek?

Als u na twee jaar nog steeds ziek bent, bepaalt UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) de mate van arbeidsongeschiktheid en of u recht heeft op een WIA-uitkering.

Premievrije voortzetting

Ontvangt u een WIA-uitkering? Dan kunt u recht hebben op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw. U hoeft dan, zolang u arbeidsongeschikt bent, geen of minder premie te betalen. Terwijl u wel gedeeltelijk of volledig pensioen opbouwt. BPF Schilders betaalt namelijk de premie.

Wel of geen WIA-uitkering?

Bent u na twee jaar nog steeds ziek? Dan bepaalt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid.

  • Bent u door UWV voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard?
    Dan ontvangt u een WIA-uitkering.

  • Bent u door UWV voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard?
    Dan ontvangt u geen WIA-uitkering.

Voortzetting van uw pensioen tijdens WIA-uitkering

Bent u arbeidsongeschikt en ontvangt u een WIA-uitkering?

Dan heeft u misschien recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. U betaalt dan geen of minder premie terwijl u wel (gedeeltelijk) pensioen opbouwt. BPF Schilders betaalt dan de pensioenpremie. Hoeveel premie BPF Schilders gaat betalen, hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

In onderstaande tabel ziet u welk deel van uw pensioenpremie wordt betaald door BPF Schilders.

Uitkeringspercentage
volgens de WIA

Fictieve mate van arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting pensioenopbouw

70% of 75%  80-100% 100%
50,75%  65-80% 72,5%
42%  55-65% 60%
35%  45-55% 50%
28%  35-45% 40%
21%  25-35% 0%


Werkt u gedeeltelijk en bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Dan bouwt u over het deel dat u werkt zelf pensioen op. Over dat deel betaalt u ook zelf de premie.

De premievrije voortzetting wordt automatisch geregeld. Hier hoeft u niets voor te doen.

WIA of WAO

Bent u na 1 januari 2006 arbeidsongeschikt geworden? Dan ontvangt u een WIA-uitkering. Bent u voor 1 januari 2006 arbeidsongeschikt geworden? Dan ontvangt u een WAO-uitkering en heeft u eventueel recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. U leest hier meer over in het pensioenreglement.

Geef wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheid aan ons door

Zijn de arbeidsongeschiktheidsgegevens die u in de brief van het UWV heeft ontvangen niet juist of gewijzigd? Zoals arbeidsongeschiktheidsklasse, loondervingsuitkering WAO en/of vervolguitkering WAO? Neem dan contact op met UWV voor de laatste beslissing over uw arbeidsongeschiktheidsgegevens en stuur een kopie van deze beslissing naar:

BPF Schilders
T.a.v. Institutioneel Pensioenbeheer
Antwoordnummer 5534
3700 VB  ZEIST

Uw premievrije voortzetting van de pensioenopbouw en uw eventuele arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigen dan namelijk ook. U bent daarom verplicht om alle wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheid aan ons door te geven.


Wat gebeurt er met uw pensioen als u arbeidsongeschikt raakt?

Klik op onderstaande afbeelding voor een duidelijk overzicht.

Bekijk ook de 8 andere belangrijke pensioenmomenten

Klik op de infographic en kijk op welk moment in uw leven u iets moet doen.