BPF Schilders in 2017: terugblik in vogelvlucht

 26 juni 2018

Het jaar 2017 was er een van herstel. De beleidsdekkingsgraad steeg in 2017 voorspoedig en eindigde in december van dit jaar op 111,9 %. Hierdoor was het niet noodzakelijk om de pensioenen in 2018 te verlagen. En we behaalden een beleggingsrendement van 7,1%. We hebben voor u de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

Liever een overzicht met veel beeld en weinig tekst?

Download dan het verkorte jaarverslag

Dekkingsgraad

In 2017 hoefden we de pensioenen gelukkig niet te verlagen, maar helaas kon BPF Schilders in 2017 opnieuw geen toeslag aan verlenen aan de deelnemers ter compensatie van de prijsinflatie. De beleidsdekkingsgraad herstelde zich voorspoedig en eindigde in december 2017 op 111,9%.

Rendement

Het rendement van de beleggingsportefeuille bedroeg 7,1%. Het belegd vermogen is gestegen van ​€ 6.616 in 2016 naar ​€ 7.018 miljoen in 2017.

Kosten

De kosten per deelnemer voor de uitvoering van pensioenbeheer zijn verder gedaald van € 168 naar € 149. De daling van de kosten hangt samen met het beëindigen van het project Datakwaliteit in 2016. Daarnaast zijn er in 2017 minder kosten gemaakt door een efficiëntere inzet van het voorlichtingsbudget. De kosten voor vermogensbeheer zijn iets gestegen ten opzichte van 2016.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Verder stond 2017 in het teken van maatschappelijk verantwoord beleggen. Wij geloven dat dit op lange termijn positief is voor het rendement, risico’s beperkt en bijdraagt aan een betere wereld. Onderzoek heeft aangetoond dat de rendement/risicoverhouding verbetert. In een bijlage van het jaarverslag hebben we een volledig overzicht gegeven van alle activiteiten die we op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen ondernomen.

Stabiele premie

In 2017 is de premie gelijk gebleven ten opzichte van 2015 en 2016, rekening houdend met vakantierechtwaarden die sinds 2016 zijn afgeschaft. Dit betekende een premie van 25,2% voor alle deelnemers. Uit ons herstelplan blijkt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om herstel te bereiken.

Aantal actieve deelnemers gestegen

In 2017 is het aantal deelnemers dat pensioen opbouwt, na een daling in 2016, weer toegenomen van 28.253 naar 29.928. Het aantal zelfstandig ondernemers nam in vergelijking met voorgaande jaren beperkt toe. In 2017 ontvingen we iets meer pensioenpremie en betaalden we iets minder pensioen.

Communicatie met deelnemers

In 2017 hebben wij veel aandacht besteed aan het toegankelijk maken van ingewikkelde pensioeninformatie. Zo hebben wij in 2017 voor het eerst een verkort jaarverslag uitgebracht met veel illustraties en weinig tekst. Daarnaast hebben wij ingewikkelde onderwerpen als ‘met pensioen gaan’ en ‘wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid’ in filmpjes toegelicht. Ook hebben wij een aantal ondernemers gevraagd een vlog te maken over het pensioen bij BPF Schilders en de vragen die zij hebben. En we zijn gestart met een pilot Warm welkom, waarmee we startende ondernemers gedurende hun eerste jaar als ondernemer meerdere keren bellen en uitleg geven over de pensioenregeling. Via het klantenpanel zijn in 2017 vier communicatiemiddelen onder de loep genomen en verbeterd.

Meer weten?

In ons jaarverslag leest u precies wat we in 2017 hebben gedaan en gepresteerd.

Download het jaarverslag

Liever een overzicht met veel beeld en weinig tekst?

Download dan het verkorte jaarverslag