Het jaar 2018 van BPF Schilders op een rij

2 juli 2019

Het jaar 2018 was er een van groei. Niet alleen nam het aantal pensioenopbouwers en aangesloten werkgevers toe, ook de dekkingsgraad is gestegen. Daardoor was er ruimte om de pensioenen per 1 januari 2019 te verhogen. Afgelopen jaar ontvingen we meer pensioenpremie, maar betaalden we ook meer pensioen uit. We hebben de belangrijkste ontwikkelingen uit ons jaarverslag van 2018 voor u op een rijtje gezet.

Liever een overzicht met veel beeld en weinig tekst? 

Download dan het verkorte jaarverslag.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De beleidsdekkingsgraad steeg naar 113,3%. In 2018 konden we alle pensioenen uitbetalen en zelfs per 1 januari 2019 verhogen met 0,5%. 

Rendement
In 2018 daalde het belegd vermogen naar € 6,9 miljard. We behaalden een negatief rendement van -1,73%, vooral dankzij minder goede beleggingsresultaten op aandelen. De aandelenkoersen stonden met name in oktober en december onder druk door toenemende onzekerheid in de wereld. Tegelijk met de dalende aandelenbeurzen daalden de langlopende rentes. Ons gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar was 8,0%. Om te beleggen maken we kosten. Ten opzichte van vorig jaar zijn die kosten gedaald. 

Aantal actieve deelnemers gestegen
In 2018 is het aantal pensioenopbouwers, net als in 2017, toegenomen. De helft van deze groei is toe te schrijven aan de groei van het aantal ondernemers.

Kosten per deelnemer
In 2018 ontvingen we meer pensioenpremie, maar betaalden we ook meer pensioen. Om de pensioenregeling uit te voeren maken we kosten. In 2018 stegen die kosten van 149 euro naar 169 euro per deelnemer. De kosten stegen onder andere door de activiteiten en maatregelen die nodig waren om de gewijzigde wet- en regelgeving door te voeren.

Grote uitdagingen
Ook dit jaar staat BPF Schilders voor een waardevast pensioen voor al onze deelnemers in de schilderssector. In 2019 hebben wij de pensioenen na lange tijd weer gedeeltelijk kunnen verhogen. Verder hebben de politiek, werknemersorganisaties en de werkgeversorganisaties een akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. De belangrijkste wijzigingen zijn een voorlopige bevriezing van de AOW-leeftijd, een langzamere stijging van die leeftijd in de toekomst en flexibeler pensioenen. BPF Schilders bereidt zich voor op dit nieuwe stelsel en op een nieuwe beoordeling van de verplichtstelling in 2020. Ook onderzoeken we hoe u aankijkt tegen het nemen van risico’s om uw pensioen te kunnen verhogen.

Communicatie met werknemers en ondernemers
In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar de wensen van werknemers en ondernemers. Daarmee hebben we uw behoefte op het gebied van pensioen achterhaald. De uitkomsten van deze onderzoeken helpen ons bij het maken van beleids- en communicatiekeuzes.

Meer weten?
In ons jaarverslag leest u precies wat we in 2018 hebben gedaan en gepresteerd. Download het jaarverslag.

Liever een overzicht met veel beeld en weinig tekst? Download dan het verkorte jaarverslag.