Dit vindt u van ons pensioenfonds

12 december 2019

BPF Schilders heeft onlangs een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. In totaal vulden bijna 1.200 werknemers, ondernemers en gepensioneerden in de schilderssector de vragenlijst in. De algemene tevredenheid is bij ondernemers gestegen. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. De tevredenheid van werknemers is gelijk gebleven en de tevredenheid van gepensioneerden is licht gedaald. Gemiddeld geeft u ons een 6,7.

Opnieuw meer vertrouwen in BPF Schilders dan in het Nederlandse pensioenstelsel

Het pensioen in Nederland is goed geregeld. We krijgen AOW van de overheid, ouderdomspensioen via BPF Schilders en soms regelen we zelf nog wat. Toch blijkt uit het onderzoek dat u ook dit jaar weer meer vertrouwen heeft in BPF Schilders in vergelijking met het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel. Gepensioneerden ervaren de waarde van het pensioen nu ze maandelijks een pensioenuitkering genieten. Zij zijn van de ‘ik moet betalen-fase’ naar de ‘ik ontvang-fase’ gegaan. Het vertrouwen in BPF Schilders is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven.

Algemene tevredenheid ondernemers over BPF Schilders in stijgende lijn

Wij vroegen u hoe tevreden u bent over onze dienstverlening en pensioenregeling. En wat u vindt van de beschikbare informatie en onze financiële resultaten. De algemene tevredenheid van ondernemers laat sinds vorig jaar een stijging zien van een onvoldoende naar een voldoende (5,4 naar een 5,8). Dit zien we ook terug in de gestegen tevredenheid over de pensioenregeling (5,2 naar een 5,8). Het imago van BPF Schilders onder deze groep is verbeterd: zo zijn zij minder negatief over onze betrouwbaarheid, eerlijkheid en deskundigheid.

De algemene tevredenheid van gepensioneerden is het hoogst met een 7,4. Zij zijn meer tevreden over de financiële resultaten van BPF Schilders (van 7,0 naar 7,3) en ook over het nemen van verantwoorde risico’s met de pensioengelden. De algemene tevredenheid van werknemers is gelijk gebleven. Zij geven BPF Schilders een 7,0. Onze informatievoorziening en betrouwbaarheid wordt door alle doelgroepen spontaan als sterk punt genoemd. De verplichtstelling en de onzekerheid van het pensioen worden genoemd als minder goede punten.

Werknemers en ondernemers lijken zich meer thuis te voelen en hebben een positiever beeld van ons

Wij hebben u ook gevraagd in hoeverre u een collectief pensioensysteem ondersteunt, wat voor beeld u van ons heeft en hoezeer u zich thuis voelt bij BPF Schilders. Van de werknemers geeft twee vijfde bij vrije keuze voor een financiële dienstverlener op dit moment de voorkeur aan BPF Schilders (42%). Een derde van de ondernemers voelt zich thuis bij BPF Schilders (33%). Echter ook bijna een derde van hen geeft aan liever zelf zijn/haar pensioen te regelen (31%).

Tevreden over pensioeninformatie

Over onze informatiemiddelen bent u tevreden. U noemt de regelmatige en duidelijke informatievoorziening vaak spontaan als sterk punt van ons. Pensioengerechtigden en werknemers vinden dat wij goed zijn in onze informatievoorziening (resp. een 7,7 en een 7,4). Ondernemers vinden onze informatievoorziening voldoende (6,4). Vergeleken met vorig jaar zijn de pensioengerechtigden nog meer tevreden over het pensioenblad, de digitale nieuwsbrief en Infodesk.

Dit gaan we doen

We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek om onze service en informatie voor u en daarmee uw tevredenheid te verbeteren. Wilt u ook meehelpen om de dienstverlening van BPF Schilders steeds beter te maken? Meld u dan aan voor het klantenpanel van BPF Schilders. Zo’n vier keer per jaar vragen wij u dan naar uw mening over bijvoorbeeld een bepaalde brief of het pensioenblad. Geen moeilijke pensioenvragen dus. Het kost u maar een paar minuten per keer en u hoeft er de deur niet voor uit.