Aangepaste regels voor pensioenfondsen

17 september 2019

De overheid heeft de eisen voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen aangescherpt. De ontwikkeling van de rente en beleggingen zijn van invloed op de dekkingsgraad.

Strengere eisen aan de actuele dekkingsgraad

De ondergrens van de actuele dekkingsgraad bij BPF Schilders was 90%. Bij een lagere actuele dekkingsgraad moest BPF Schilders de pensioenen verlagen. Zo'n verlaging is nog niet voorgekomen bij BPF Schilders. De overheid heeft de ondergrens van de actuele dekkingsgraad nu verhoogd. Hierdoor moet BPF Schilders een actuele dekkingsgraad van ongeveer 95% aanhouden. Als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 onder de 95% ligt, moet BPF Schilders de pensioenen verlagen.

Lage rekenrente

Naast de strengere eisen heeft de overheid nog een regel aangepast, die op zijn vroegst op 1 januari 2021 in werking treedt: de rekenrente is verlaagd. Met de rekenrente wordt de dekkingsgraad bepaald. De rente is ongekend laag en daar hebben we enorm last van. Pensioenfondsen moeten die rente gebruiken om uit te rekenen hoeveel geld ze opzij moeten zetten voor de pensioenen van nu en in de toekomst. Is de rente laag, dan moeten we doen alsof ons vermogen de komende tientallen jaren nauwelijks groeit door rendement. Dus: hoe lager de rente, hoe meer geld we vandaag apart moeten zetten. De nieuwe rekenrente zal leiden tot een daling van de dekkingsgraad.

Rendement op beleggingen

BPF Schilders belegt de pensioenpremies die deelnemers elke maand betalen. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Om die risico’s te beperken, verspreiden we onze beleggingen over verschillende categorieën. Dat doen we best goed. Over de afgelopen 10 jaar behaalden we een gemiddeld rendement van 8%.