Dit vindt u van ons pensioenfonds

26 juli 2019

BPF Schilders vindt uw mening over het pensioenfonds belangrijk. We onderzochten zowel de mate van tevredenheid als hoe u aankijkt tegen het nemen van risico’s bij het verhogen van de pensioenen. Eén keer in de vijf jaar laat BPF Schilders dit onderzoek doen. In totaal vulden ruim 1.100 werknemers, ondernemers en gepensioneerden de vragenlijst in. Op meerdere onderdelen is de tevredenheid bij werknemers, ondernemers en gepensioneerden ten opzichte van 2015 gestegen. U geeft ons gemiddeld een voldoende (6,9), wel is er nog ruimte voor verbetering.

Meer vertrouwen in BPF Schilders

Het pensioen in Nederland is zo geregeld dat we AOW krijgen van de overheid en ouderdomspensioen via BPF Schilders. Het vertrouwen in BPF Schilders is gelukkig gestegen, vooral gepensioneerden hebben vertrouwen in hun pensioenfonds.

Algemene tevredenheid gestegen

We vroegen hoe tevreden u bent over onze dienstverlening en pensioenregeling. De tevredenheid laat een stijgende lijn zien. Werknemers geven gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer, gepensioneerden noteren een 7,4 en ondernemers waarderen BPF Schilders met een 5,9. Vijf jaar geleden lagen deze cijfers lager: dat was 6,7, 7,0 en 5,3.

Tevreden over pensioeninformatie

Over onze informatie bent u tevreden. U noemt de duidelijke informatie vaak spontaan als sterk punt van BPF Schilders. Wel zou u graag meer weten over het positieve rendement van het pensioenfonds, dat u meer pensioen krijgt dan u heeft ingelegd en dat BPF Schilders Maatschappelijk Verantwoord Belegt. U vindt het pensioenblad en het regelmatig versturen van e-mails daar geschikte middelen voor.

Nemen van risico’s

BPF Schilders belegt een deel van haar vermogen in aandelen. Werknemers (77%) en gepensioneerden (86%) zijn het daar grotendeels mee eens, van de ondernemers kan de helft zich daarin vinden. Ook bij dit onderwerp geeft u aan dat de informatie over het beleggen in aandelen en de risico’s beter kan.

We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek om onze service en informatie voor u en daarmee uw tevredenheid te verbeteren. Bekijk voor meer informatie de samenvatting van dit onderzoek.