Pensioenpremie in 2021 omhoog - kosten premie inkoopregeling vervallen

2 december 2020

Periodiek bepalen de werkgevers- en werknemersorganisaties in overleg met het bestuur van het pensioenfonds de hoogte van de pensioenpremie. Helaas is het opbouwen van pensioen duurder geworden. Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?

Oorzaak duurdere pensioenopbouw

Het opbouwen van pensioen is duurder geworden vanwege de (huidige) economische omstandigheden. Daarbij komt dat we wettelijk moeten rekenen met een zeer lage rente en met lagere verwachte rendementen dan waarmee we eerder hebben gerekend.

Verhogen pensioenpremie

Om de pensioenopbouw in stand te houden zijn maatregelen nodig. Daarom zijn wij genoodzaakt, in overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties, om per 4 januari 2021 de premie voor uw pensioen te verhogen. Op deze wijze kunnen wij nu en in de toekomst de pensioenen blijven betalen. 

Uw werkgever maakt elke vier weken de pensioenpremie over aan BPF Schilders. De premie wordt verhoogd van 25,2% naar 30,1% in 2021. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen bieden, leggen wij deze premie in principe voor vijf jaar vast (2021 - 2025). Blijkt echter uit de jaarlijkse toets dat de premie onvoldoende is, dan gaan wij in overleg met onze opdrachtgevers om tot een oplossing te komen.

U betaalt 50% van de premie en uw werkgever betaalt ook 50%. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook.

Tegelijkertijd komt de inkoopregeling per 31 december 2020 te vervallen. Deze premie van 7,69%, waarvan u 50% betaalt en 50% door uw werkgever wordt betaald, wordt vanaf het premiejaar 2021 niet meer in rekening gebracht. Wij hebben ook uw werkgever hierover geïnformeerd.

In onderstaande tabel ziet u het totaal dat u in 2021 samen met uw werkgever aan pensioenpremie betaalt.

Pensioenpremie

2020

2021

Basisregeling

25,2%

30,1%

Inkoopregeling

7,69%

 

Totaal

32,89%

30,1%

 

Door het vervallen van de inkoopregeling zal het verschil van de premiestijging voor uw nettoloon gering zijn. De premie die uw werkgever aan ons betaalt, staat niet op uw loonstrook.

Hier vindt u een rekenvoorbeeld. Daarin ziet u het gevolg van de premieverhoging en het vervallen van de inkoopregeling.

Bovenstaande wijzigingen hebben overigens geen effect op uw toekomstige AOW-uitkering.

Wij doen er alles aan om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op de kosten. Maar we blijven ook afhankelijk van economische factoren en opgelegde rekenregels over het verwachte rendement.