Uw netto pensioen in 2020

16 januari 2020

Ontvangt u pensioen van BPF Schilders? Dan ontvangt u in januari een pensioenspecificatie. Hierop staat de hoogte van uw pensioen en de inhoudingen. Door wijzigingen in de wettelijke inhoudingen verandert uw netto pensioen.

Geen toeslag

Uw bruto pensioen bij BPF Schilders is niet veranderd. Dat komt omdat er onvoldoende financiële ruimte was om uw pensioen in 2020 te verhogen.

Wettelijke inhoudingen veranderen

BPF Schilders is wettelijk verplicht om op uw pensioen inhoudingen te doen. De inhoudingen op uw pensioen bestaan uit de loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze wettelijke inhoudingen zijn in 2020 anders dan in 2019. Dat heeft gevolgen voor uw netto pensioen. Daarom is het bedrag dat u op uw bankrekening krijgt anders dan in 2019.

Wat is het loonheffingstarief?

De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen (verzamelnaam voor de premies die u betaalt voor AOW, ANW en WLZ). Toen u nog salaris kreeg, betaalde u ook al loonheffing. Nu u pensioen ontvangt, betaalt u dit nog steeds. Maar de loonheffing wordt vanaf uw AOW-leeftijd wel een stuk lager waardoor u netto meer overhoudt.

Wat is de bijdrage Zvw?

De premie voor de zorgverzekering bestaat uit twee delen:

  • de inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw) die wij maandelijks op uw pensioen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. In 2020 daalt de bijdrage van 5,7% naar 5,45%. U betaalt maximaal € 259,92 per maand, want over uw bruto jaarinkomen boven € 57.232,00 wordt geen bijdrage ingehouden.
  • de bijdrage die u zelf aan uw zorgverzekeraar betaalt

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, gelden andere inhoudingen op uw pensioen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Lees meer over de betaling van uw pensioen