Partnerpensioen

Pensioen is iets voor uzelf, maar ook voor uw partner. Want als u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op partnerpensioen. Dat is het geval als u met hem of haar getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont. Maar let op: dit gaat niet altijd automatisch. In sommige gevallen moet u uw partner bij BPF Schilders aanmelden. Graag leggen wij u uit hoe u dat doet.

Bent getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap?

Trouwt u in Nederland? Of gaat u in Nederland een geregistreerd partnerschap aan? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit door van de gemeente waar u woont. Overlijdt u? Dan heeft uw partner mogelijk recht op partnerpensioen. Heeft uw partner recht en wilt u weten hoeveel het partnerpensioen bedraagt? Dat leest u op uw pensioenoverzicht. Dit overzicht krijgt u ieder jaar – afhankelijk van uw keuze – digitaal of per post. Digitaal is wel zo makkelijk.

Let op! Bent u in het buitenland getrouwd? Dan is het wel nodig om uw partner bij ons aan te melden. Wij krijgen dit niet automatisch door van de gemeente waar u woont. Stuur ons een kopie van uw trouwakte. 

Lees meer over Trouwen

Woont u ongehuwd samen of gaat u samenwonen?

Gaat u samenwonen? Dan geeft de gemeente dit niet aan ons door. Daarom moet u uw partner zelf bij ons aanmelden voordat uw AOW ingaat. Dan heeft uw partner na uw overlijden mogelijk recht op een partnerpensioen als u ook aan de volgende eisen voldoet:

  • u heeft een samenlevingscontract dat door een notaris is opgesteld, of de gezamenlijke huishouding bestaat minimaal een half jaar; en
  • u bent allebei niet getrouwd; en
  • uw partner is geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn (bijv. ouder en kind); en
  • u en uw partner wonen op één adres volgens de Basisregistratie Personen (BRP).

Kijk op de pagina Samenwonen hoe u uw partner bij ons kunt aanmelden.

Meldt u uw partner niet aan? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner dus niets.

Hoeveel partnerpensioen krijgt uw partner?

De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van het moment dat u overlijdt.

Let op!  De hoogte van het partnerpensioen kan anders zijn als u eerder een partner heeft gehad. Uw ex-partner heeft namelijk recht op bijzonder partnerpensioen. Lees daarover meer op de pagina Scheiden of uit elkaar gaan.

U overlijdt voor uw pensioendatum en werkt op dat moment in de schildersbranche.

Uw partner ontvangt 1,2166% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar. Hoe wordt het partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer vastgesteld? Als som van het al opgebouwde en nog op te bouwen partnerpensioen op basis van de fictieve, toekomstige diensttijd van de deelnemer tot aan de pensioendatum. Het bedrag vindt u op uw pensioenoverzicht. Het partnerpensioen is een levenslange uitkering. Daarnaast heeft uw partner recht op een eenmalige overlijdensuitkering van € 500 netto.

U overlijdt voor uw pensioendatum en werkt op dat moment niet meer in de schildersbranche of u komt te overlijden ná uw pensioendatum.

Het partnerpensioen is gelijk aan het opgebouwde partnerpensioen tijdens deelnemerschap tot aan de datum van overlijden. Het kan zijn dat u heeft gekozen voor een andere verdeling van het ouderdomspensioen en partnerpensioen (uitruilen). Lees hierover meer op de pagina Met pensioen gaan.

Onbetaald verlof en overlijden

Komt u te overlijden tijdens onbetaald verlof dat niet langer dan 18 maanden heeft geduurd? Dan wordt de hoogte van het partnerpensioen vastgesteld alsof u nog in dienst bent. Dat betekent dus dat uw partner ook recht krijgt op het nog op te bouwen partnerpensioen tot aan de pensioendatum (naast het opgebouwde partnerpensioen). Hiernaast krijgt uw partner dan ook recht op de eenmalige overlijdensuitkering van 500 netto.

 

Veelgestelde vragen over partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen

Hier vindt u de veelgestelde vragen.