Wezenpensioen

Wezenpensioen is de uitkering die uw kinderen krijgen na uw overlijden. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Wanneer hebben uw kinderen recht op het wezenpensioen?

  • Uw kinderen zijn niet ouder dan 22 jaar.
  • Uw kinderen zijn uw eigen kinderen.
  • Uw stiefkinderen zijn als eigen kinderen onderhouden en opgevoed.
  • Uw geadopteerde kinderen zijn als eigen kinderen onderhouden en opgevoed.
  • Uw pleegkinderen zijn als eigen kinderen onderhouden en opgevoed.

Hoeveel wezenpensioen ontvangen uw kinderen?

De hoogte van het wezenpensioen is afhankelijk van het moment dat u overlijdt.

U overlijdt voor uw pensioendatum en werkt op dat moment in de schildersbranche.

Wezen ontvangen 0,2625% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar. Het wezenpensioen bij overlijden van de deelnemer wordt vastgesteld als som van het al opgebouwde en nog op te bouwen wezenpensioen. Dit gebeurt op basis van de fictieve toekomstige diensttijd van de deelnemer tot aan de pensioendatum. Ieder kind tot 23 jaar ontvangt een wezenpensioen. Het bedrag vindt u op uw pensioenoverzicht.

U overlijdt voor uw pensioendatum en werkt op dat moment niet in de schildersbranche of u komt te overlijden na pensioendatum.

Het wezenpensioen is gelijk aan het opgebouwde wezenpensioen tijdens deelnemerschap tot aan de datum van overlijden. Ieder kind tot 23 jaar ontvangt een wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt verdubbeld als de tweede ouder ook overlijdt.

Wanneer koopt BPF Schilders het wezenpensioen af?

Bedraagt het wezenpensioen na uw overlijden minder dan de wettelijke afkoopgrens bij wezenpensioen (€ 118,50 in 2024)? Dan kopen wij het recht op wezenpensioen af.