Geen verlaging pensioenen in 2021

5 januari 2021

Goed nieuws aan het begin van het nieuwe jaar. Zoals het er nu naar uit ziet, is het niet nodig om de pensioenen in 2021 te verlagen. Eind november 2020 was de actuele dekkingsgraad 101,8%. Dit is ruim boven onze kritische grens.

In 2020 daalde de dekkingsgraad sterk omdat de rente daalde en door de slechte economische situatie. Hierdoor kwam de grens om de pensioenen te moeten verlagen dichterbij. Onze actuele dekkingsgraad is uiteindelijk gestegen tot 101,8% eind november.

De actuele dekkingsgraad van 31 december is de graadmeter of we moeten verlagen. Die is nog niet bekend, maar de verwachting is dat deze ruim boven de kritische grens is gebleven. Eind januari is de voorlopige dekkingsgraad per 31 december bekend en wordt definitief duidelijk of we niet hoeven te verlagen.