Continue aandacht voor verbetering dienstverlening

22 december 2021

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening en vertrouwen heeft in BPF Schilders. Daarom voeren wij jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit. Ook hebben we een klachtenprocedure waar u gebruik van kunt maken. Over deze klachtenprocedure leest u meer in dit nieuwsbericht.

Bij een klacht kunt u contact opnemen met de klantenservice

Als pensioenfonds doen wij ons best om zo goed mogelijk in uw behoeften te voorzien en om u de beste dienstverlening te bieden. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met ons handelen of met een beslissing die is genomen over uw pensioen. Natuurlijk kunt u hierover altijd contact opnemen met onze klantenservice. Zij helpen u zo goed mogelijk verder.

U kunt daarnaast ook een schriftelijke klacht indienen

In bijlage 5 van het pensioenreglement vindt u de klachtenprocedure. Hierin staat beschreven hoe u schriftelijk uw klacht kunt indienen, wat uw rechten zijn en hoe wij uw klacht behandelen. Wanneer u een klacht indient, dan ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging van de beslissing die wij hebben genomen over uw klacht. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen in beroep gaan bij het bestuur. Bent u het ook niet eens met de beslissing van het bestuur en heeft u de volledige klachtenprocedure doorlopen, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen.

Heeft u de klachtenprocedure volledig doorlopen? Dan kunt u hulp van de Ombudsman Pensioenen inschakelen

De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijk instituut dat bemiddelt bij klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. U kunt alleen contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen als u de klachtenprocedure van BPF Schilders volledig heeft doorlopen. De ombudsman kijkt eerst of er voldoende aanleiding is om te bemiddelen. Als hij vindt dat dit inderdaad het geval is, dan probeert hij door bemiddeling een redelijke en billijke oplossing te bereiken.

Klachtenbeperking door continue aandacht voor verbetering dienstverlening

Met de continue aandacht voor de verbetering van onze dienstverlening en met onze wijze van communiceren proberen wij het aantal klachten tot een minimum te beperken. Mocht er toch een klacht zijn, dan hopen wij deze natuurlijk altijd onderling en in goed overleg naar tevredenheid af te kunnen handelen. Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.15 tot 17.00 uur.