Verhoging pensioen in 2022

1 juli 2022

We hebben goed nieuws: BPF Schilders verhoogt in 2022 alsnog de pensioenen met 2,57%. Per 1 juli 2022 is er nieuwe regelgeving ingegaan. Hierdoor kunnen pensioenfondsen, als zij voldoen aan de voorwaarden, pensioenen eerder verhogen. Dit noemen we ook wel toeslagverlening.

Met terugwerkende kracht

De verhoging van de pensioenen gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2022 en geldt voor iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij BPF Schilders. En voor iedereen die pensioen ontvangt van BPF Schilders. De verhoging van de pensioenen wordt in de maand oktober verwerkt en is dan voor uw werknemers zichtbaar op Infodesk.

Waarom verhoging pensioen

Of een verhoging van pensioenen mogelijk is, is onder andere afhankelijk van de financiƫle situatie van een pensioenfonds. Voorheen konden pensioenen worden verhoogd als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger was. Op de oorspronkelijke peildatum voor het verhogen van de pensioenen in 2022 (30 september 2021) was de beleidsdekkingsgraad van BPF Schilders 108,6% en kon geen toeslag worden verleend.

Door nieuwe regelgeving kunnen pensioenfondsen nu beslissen te verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger. BPF Schilders heeft het pensioenreglement hierop aangepast. Op grond van deze nieuwe regels heeft het bestuur besloten om in 2022 de pensioenen alsnog te verhogen met 2,57%. Dit is gelijk aan onze ambitie.