Pensioenakkoord en nieuw pensioenstelsel: waarom en wat kunt u verwachten?

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder en er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Ook werken mensen niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever of ze worden zelfstandig ondernemer. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel aansluit op deze veranderingen. Daarom is er een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioen en AOW. Hieronder leest u hier meer over of bekijk de twee filmpjes van De Rijksoverheid 'Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor u?' en 'Een nieuw pensioenstelsel: waarom eigenlijk?'

Pensioenakkoord

In de zomer van 2019 heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Vanaf dat moment was bekend dat de AOW-leeftijd vanaf 2025 minder snel zou gaan stijgen. De verdere uitwerking van het pensioenakkoord is pas later concreter geworden. De afspraken uit het pensioenakkoord komen tegemoet aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Het streven is om het nieuwe akkoord uiterlijk in 2023 in de wet op te nemen. 

Afspraken uit het pensioenakkoord

Op een aantal afspraken uit het pensioenakkoord geven wij u een toelichting.

Transparanter en persoonlijker pensioen
De pensioenregeling verandert. U krijgt inzicht in hoeveel pensioenvermogen u heeft opgebouwd door premie en beleggingsrendement. Het pensioen wordt daarmee persoonlijker en transparanter. Bereikt u de pensioendatum, dan wordt dit pensioenvermogen omgezet naar een pensioenuitkering.

Eerder perspectief op verhoging
Het pensioen beweegt straks meer mee met de economie. In de nieuwe pensioenregeling mogen pensioenfondsen een lagere buffer aanhouden. Goede beleggingsresultaten leiden daardoor eerder tot een verhoging van uw pensioenuitkering. Hier zit ook een keerzijde aan: uw pensioenuitkering kan ook eerder omlaag gaan als het economisch slechter gaat.

Extra keuzerecht bij pensioen
Zoals het er nu uitziet wordt het vanaf 2023 mogelijk om op uw pensioendatum eenmalig 10% van uw opgebouwde pensioen op te nemen. U kunt dit bedrag bijvoorbeeld gebruiken om uw hypotheek af te lossen. Uw resterende levenslange pensioen is daarna wel lager.

AOW-leeftijd stijgt minder snel
Vanaf 1 januari 2025 stijgt de AOW-leeftijd niet meer met 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar met 8 maanden.

Overgang naar nieuwe pensioenstelsel
Vanaf 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen de nieuwe regels voor pensioen hanteren. De regels gelden dan voor iedereen. Het kan zijn dat pensioenfondsen ervoor kiezen om het nieuwe stelsel op een eerder moment in te laten gaan.


Veelgestelde vragen

Hieronder hebben wij nog een aantal veelgestelde vragen op een rij gezet.

Wanneer gaat het nieuwe pensioenakkoord in?

Op dit moment zijn de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel uitgewerkt. Omdat alle partijen hebben ingestemd met de uitwerking, is het pensioenakkoord nu definitief. Het streven is om het pensioenakkoord in 2023 in wetgeving vast te leggen. 

Wat betekent het pensioenakkoord voor de hoogte van mijn pensioen?

De nieuwe pensioencontracten bieden de mogelijkheid om het pensioen eerder te verhogen bij goede beleggingsresultaten. De keerzijde is dat het pensioen ook eerder verlaagd kan worden als het financieel tegenzit. De exacte gevolgen zijn op dit moment nog niet bekend, aangezien het ook afhankelijk is van keuzes die door het pensioenfonds en werkgevers- en werknemersorganisaties gemaakt worden in de komende jaren.

Valt een schilder door het nieuwe pensioenakkoord onder 'zwaar beroep'?

Nee, een schilder valt door het nieuwe pensioenakkoord niet onder 'zwaar beroep'. Dit is niet uitgewerkt in het pensioenakkoord. Er is namelijk geen duidelijkheid over wat nu precies een zwaar beroep is.

Een structurele oplossing voor mensen met een zwaar beroep is er nog niet. Wel zijn cao-partijen onlangs tot een nieuwe cao SAVG gekomen. De cao SAVG is de collectieve arbeidsovereenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan voor de sector Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf. Per 3 januari 2022 gaat de nieuwe cao in en worden twee nieuwe Zwaarwerkregelingen van kracht. Meer over de Regeling Vervroegd Uittreden en de Generatiepact-regeling (80/90/100%-regeling) leest u hier.

Wat betekent het pensioenakkoord voor de verplichtstelling?

Het pensioenakkoord, dat inmiddels is omgezet in conceptwetgeving, heeft geen invloed op de verplichtstelling. De regels rondom de verplichtstelling worden door de nieuwe wetgeving niet geraakt.

Wat wordt mijn AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd stijgt minder snel. Wat uw AOW-leeftijd wordt en hoeveel maanden deze eerder ingaat, is afhankelijk van uw geboortedatum:

Jaar

De AOW-leeftijd was

De AOW-leeftijd wordt

Betreft personen geboren

2020

66 jaar en 8 maanden

66 jaar en 4 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954

2021

67 jaar

66 jaar en 4 maanden

na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955

2022

67 jaar en 3 maanden

66 jaar en 7 maanden

na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956

2023

67 jaar en 3 maanden

66 jaar en 10 maanden

na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957

2024

67 jaar en 3 maanden

67 jaar

na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958

2025

67 jaar en 3 maanden

67 jaar

na 31 december 1957 en voor 1 januari 1959

2026

67 jaar en 3 maanden

67 jaar

na 31 december 1959 en voor 1 januari 1960

Voor elk jaar dat we langer leven, gaat de AOW-leeftijd niet meer met 1 jaar, maar met 8 maanden omhoog.

Wanneer gaat mijn pensioen van BPFS Schilders in?

Uw pensioen van BPF Schilders gaat op dezelfde datum in als uw AOW. U kunt op de Pensioenplanner zien wat uw nieuwe AOW-leeftijd is.

Wat gebeurt er met mijn Arbeidsongeschiktheidspensioen? Stopt deze eerder nu de AOW-leeftijd eerder ingaat?

Ja. Net als uw WAO-uitkering, stopt ook uw Arbeidsongeschiktheidspensioen eerder. Maar uw AOW-uitkering en uw ouderdomspensioen bij BPF Schilders gaan eerder in. 

Wat voor invloed heeft de aanpassing op mijn ANW-uitkering?

De ANW-verzekering loopt af op uw AOW-leeftijd, tenzij de verzekering na de start van uw pensioen doorloopt. U kunt hier zelf voor kiezen. Uw ANW-uitkering stopt op de AOW-leeftijd van uw partner.