Stijging van het pensioen

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat het pensioen van uw werknemers zijn waarde houdt. Om dat mogelijk te maken is het onze ambitie het pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening.

Maar wanneer kunnen wij het pensioen aanpassen aan de gestegen prijzen? Klik op onderstaande afbeelding voor een duidelijk antwoord op deze vraag. 

Wat is toeslagverlening precies?

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. Uw werknemer kan met hetzelfde bedrag in 2021 iets minder kopen dan in 2020. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert BPF Schilders het opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren (dat noemen we toeslagverlening). Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen van uw werknemers jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen.

Wat gebeurt er als het financieel mee- of tegenzit?

Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat BPF Schilders geen of geen volledige toeslag kan verlenen. Dat betekent dan dat het pensioen van uw werknemers minder waard wordt. Zit het daarna financieel mee? Dan kan er eventueel extra toeslag worden verleend om de gemiste toeslag in te halen en daarmee de koopkracht te herstellen.

Houdt het pensioen van uw werknemers zijn waarde?

Wij besluiten elk jaar of er toeslag kan worden verleend. Daarvoor kijken we of er genoeg financiële ruimte is om de pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te laten groeien met de algemene prijsstijging (tot 2015 werd gekeken naar de loonontwikkeling). 

De afgelopen jaren heeft BPF Schilders het pensioen als volgt aangepast (ga naar overzicht toeslagverlening):


Toeslagverlening

Lees meer over de regels van het verlenen van toeslag en (het inhalen van) gemiste toeslagen.

Regels toeslagverlening