Partnerpensioen

Pensioen is iets voor uw werknemer, maar ook voor zijn partner. Want als hij overlijdt krijgt zijn partner mogelijk zijn pensioen. Dit heet dan partnerpensioen. Maar let op: dit gaat niet altijd automatisch. In sommige gevallen moet hij zijn partner bij BPF Schilders aanmelden. Graag leggen wij u uit hoe hij dat doet.

Als hij overlijdt, heeft zijn eventuele partner mogelijk recht op partnerpensioen. Dat is het geval als hij met hem of haar getrouwd is, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont.

Is hij getrouwd of heeft hij een geregistreerd partnerschap? Dan ontvangen wij de gegevens van zijn partner van de gemeente. Tenzij hij in het buitenland woont dan moet hij zijn partner bij ons aanmelden.

Wat moet uw werknemer doen als hij ongehuwd samenwoont?

Dan moet uw werknemer zijn partner zelf bij ons aanmelden voordat zijn AOW ingaat.

Na het aanmelden is er recht op partnerpensioen als:

  • hij een samenlevingscontract heeft dat door een notaris is opgesteld, of
  • de gezamenlijke huishouding minimaal een half jaar bestaat en
  • hij en zijn partner niet getrouwd zijn en
  • zijn partner geen bloed- of aanverwant is in de rechte lijn (bijv. ouder en kind) en
  • hij en zijn partner op één adres wonen volgens de Basis Registratie Personen (BRP).

Hij leest op de pagina Trouwen of samenwonen hoe hij zijn partner kan aanmelden.

Meldt hij zijn partner niet aan? Dan heeft zijn partner geen recht op partnerpensioen. Als hij overlijdt, krijgt zijn partner dus niets.

Hoeveel partnerpensioen krijgt de partner van uw werknemer?

Let op! De hoogte van het partnerpensioen kan anders zijn als hij eerder een partner heeft gehad. Zijn ex-partner heeft namelijk recht op bijzonder partnerpensioen. Lees daarover meer op de pagina Scheiden of uit elkaar gaan.

Uw werknemer overlijdt voor zijn pensioendatum en werkt op dat moment in de schildersbranche.

Zijn partner ontvangt 1,3125% van de pensioengrondslag per deelnemersjaar. Hoe wordt het partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer vastgesteld? Als som van het al opgebouwde en nog op te bouwen partnerpensioen op basis van de fictieve, toekomstige diensttijd van de deelnemer tot aan de pensioendatum. Het bedrag vindt hij op zijn pensioenoverzicht. Het partnerpensioen is een levenslange uitkering. Daarnaast heeft zijn partner recht op een eenmalige overlijdensuitkering van €500 netto.

Uw werknemer overlijdt voor zijn pensioendatum en werkt op dat moment niet meer in de schildersbranche of hij komt te overlijden ná zijn pensioendatum.

Het partnerpensioen is gelijk aan het opgebouwde partnerpensioen tijdens deelnemerschap tot aan de datum van overlijden. Het kan zijn dat hij op zijn pensioendatum heeft gekozen voor een andere verdeling van het ouderdomspensioen door het partnerpensioen (gedeeltelijk) uit te ruilen. Lees hierover meer op de pagina Met pensioen gaan.

Onbetaald verlof en overlijden

Komt uw werknemer te overlijden tijdens onbetaald verlof dat niet langer dan 18 maanden heeft geduurd? Dan wordt de hoogte van het partnerpensioen vastgesteld alsof hij nog in dienst is. Zie ook het formulier 'Bescherming bij onbetaald verlof'. Dat betekent dus dat zijn partner ook recht krijgt op het nog op te bouwen partnerpensioen tot aan de pensioendatum (naast het opgebouwde partnerpensioen). Hiernaast krijgt zijn partner dan ook recht op de eenmalige overlijdensuitkering.