Een bedrijf starten

Stap 1:  Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK)

Zodra u een bedrijf start, schrijft u zich in bij de KvK. BPF Schilders ontvangt periodiek een lijst van de KvK met alle nieuwe inschrijvingen in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.

Stap 2: Toetsing inschrijving

Bent u bij de KvK ingeschreven als Schilders-, Afwerkings- of Glaszetbedrijf? Dan valt u onder het pensioen van BPF Schilders. Wij nemen telefonisch contact met u op. In dit gesprek stellen wij u een aantal vragen. Op basis van uw antwoorden beoordelen wij of u onder de verplichtstelling valt en inderdaad ingeschreven wordt bij BPF Schilders. 

Verplichtstelling
In 2015 is door de overheid het besluit verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf (BPF Schilders) genomen. Dit houdt in dat iedereen die in deze bedrijfstak werkt, verplicht is om deel te nemen aan het pensioenfonds BPF Schilders. Voor een eerlijke uitvoering van de pensioenregeling is het belangrijk dat iedereen die onder de verplichtstelling valt, ook bij BPF Schilders is aangemeld en pensioenpremie betaalt. Wij controleren hier actief op.

Verplichtstelling…is zo gek nog niet
Wat zijn de voordelen van een collectief pensioen? U leest het hier.

 
Stap 3:  Bevestiging van inschrijving

Valt u als ondernemer onder BPF Schilders? Dan schrijven wij u in. U ontvangt van ons een bevestiging van inschrijving. Ook krijgt u uitgebreide informatie over het pensioen bij BPF Schilders, wat u zelf nog moet regelen en de inloggegevens voor uw pensioenadministratie.

Uw pensioenadministratie 
Uw pensioenadministratie is het online werkgevers- en ondernemersportaal van BPF Schilders. Hier vindt u alle bedrijfsmatige gegevens. Met uw pensioenadministratie kunt u uw pensioenadministratie beheren en indienen. U ontvangt van ons een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunt u direct inloggen.

 
Stap 4:  Berekening pensioenpremie

Als ondernemer bepaalt u zelf hoeveel pensioen u opbouwt. We noemen dit het pensioenkeuzeloon. Er geldt wel een minimum en een maximum bedrag. En uw pensioenloon mag niet hoger zijn dan uw fiscale winst. Aan de hand van de verwachte fiscale winst kunnen wij uw pensioenpremie vaststellen. U kunt dit aan ons doorgeven in uw pensioenadministratie.

Geen gegevens? Dan stellen wij uw pensioenpremie vast
Wanneer wij geen gegevens van u ontvangen, gaan wij uit van het minimum pensioenkeuzeloon (€ 21.826 in 2022). Verwacht u dit jaar een lagere of hogere fiscale winst? Dan is het van belang dat u dit aan ons doorgeeft in uw pensioenadministratie. Zo betaalt u de juiste pensioenpremie en komt u niet voor verrassingen te staan.


Neemt u werknemers aan?

​Groeit uw onderneming en neemt u een eerste werknemer in dienst? Dan gaat uw werknemer ook pensioen opbouwen bij BPF Schilder. Hoe bouwt u pensioen op voor uw werknemer? Lees meer over hoe u uw werknemer aan kunt melden.

​​​​Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!​