Trouwen of samenwonen

​Trouwt uw werknemer in Nederland? Of gaat uw werknemer in Nederland een geregistreerd partnerschap aan? Dan hoeft hij dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit door van de gemeente waar hij woont. 

Heeft de partner van uw werknemer na het trouwen of geregistreerd partnerschap recht op partnerpensioen na het overlijden van uw werknemer?

Ja, de partner van uw werknemer heeft na het trouwen of geregistreerd partnerschap recht op partnerpensioen na het overlijden van uw werknemer. Uw werknemer hoeft zijn partner niet aan te melden. Hij ziet op zijn pensioenoverzicht hoeveel pensioen zijn partner ontvangt. Dit overzicht ontvangt hij eens per jaar. Hij kan er zelf voor kiezen of hij het pensioenoverzicht digitaal of per post wenst te ontvangen.

Let op! Is uw werknemer op of na zijn AOW-leeftijd getrouwd? Dan heeft zijn partner géén recht op partnerpensioen.

Trouwt uw werknemer in het buitenland?

Dan heeft zijn partner ook recht op partnerpensioen na het overlijden van uw werknemer. Wel is het nodig om zijn partner bij ons aan te melden. Omdat hij in het buitenland is getrouwd, krijgen wij dit niet automatisch door van de gemeente waar hij woont.

Hij stuurt een kopie van zijn trouwakte op naar:

BPF Schilders
T.a.v. Institutioneel Pensioenbeheer
Antwoordnummer 5534
3700 VB  ZEIST

Hebben wij de akte ontvangen? Dan ontvangt hij van ons een bevestiging van de aanmelding en is zijn partner bij ons geregistreerd. Op het pensioenoverzicht op Infodesk ziet hij hoeveel pensioen zijn partner ontvangt.

Lees meer over partnerpensioen


Samenwonen

Wanneer uw werknemer samenwoont, dan kan zijn partner recht hebben op partnerpensioen na zijn overlijden. Daarom is het belangrijk dat hij zijn partner bij ons aanmeldt.

Hiervoor hebben wij een ingevuld formulier Aanvraag partnerregistratie nodig. Na aanmelding ziet uw werknemer op zijn pensioenoverzicht hoeveel pensioen zijn partner ontvangt wanneer hij overlijdt.

Wanneer heeft de partner van uw werknemer recht op partnerpensioen?

De partner van uw werknemer heeft recht op partnerpensioen als uw werknemer de gegevens aan ons heeft doorgegeven of als hij en zijn partner getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Woont uw werknemer ongehuwd samen met zijn partner? Dan is er recht op partnerpensioen als:

  • hij een samenlevingscontract heeft dat door een notaris is opgesteld, of de gezamenlijke huishouding minimaal een half jaar bestaat; en
  • hij en zijn partner allebei niet getrouwd zijn; en zijn partner geen bloed- of aanverwant is in de rechte lijn (bijv. ouder en kind); en
  • hij en zijn partner op één adres wonen volgens de Basis Registratie Personen (BRP).

Download het formulier Aanvraag partnerregistratie

Gaan uw werknemer en zijn partner uit elkaar en wil hij zijn partner afmelden?

Dan stuurt uw werknemer BPF Schilders een brief waarin hij aangeeft dat hij niet meer samenwoont en dat hij zijn partner afmeldt, voorzien van zijn handtekening. In de brief moet hij ook de voorletters, de achternaam en de geboortedatum van zijn ex-partner vermelden, en het nieuwe adres van uw werknemer of zijn ex-partner. Heeft hij zijn ex-partner nooit bij ons aangemeld? Dan hoeft hij niets te doen.