Trouwen of samenwonen

​Trouwt uw werknemer in Nederland? Of gaat uw werknemer in Nederland een geregistreerd partnerschap aan? Dan hoeft hij dat niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit door van de gemeente waar hij woont. 

Heeft de partner van uw werknemer na het trouwen of geregistreerd partnerschap recht op partnerpensioen na het overlijden van uw werknemer?

Ja, de partner van uw werknemer heeft na het trouwen of geregistreerd partnerschap mogelijk recht op partnerpensioen na het overlijden van uw werknemer. Uw werknemer hoeft zijn partner niet aan te melden. Hij ziet op zijn pensioenoverzicht hoeveel pensioen zijn partner ontvangt. Dit overzicht ontvangt hij eens per jaar. Hij kan er zelf voor kiezen of hij het pensioenoverzicht digitaal of per post wenst te ontvangen.

Let op! Is uw werknemer op of na zijn AOW-leeftijd getrouwd? Dan heeft zijn partner géén recht op partnerpensioen.

Trouwt uw werknemer in het buitenland?

Dan heeft zijn partner mogelijk ook recht op partnerpensioen na het overlijden van uw werknemer. Wel is het nodig om zijn partner bij ons aan te melden. Omdat hij in het buitenland is getrouwd, krijgen wij dit niet automatisch door van de gemeente waar hij woont.

Hij meldt zijn partner aan door in te loggen op Infodesk. In zijn profiel klikt hij op de button 'Wijzigen' bij 'Naam partner'. Zodra wij zijn partner hebben geregistreerd is de naam van zijn partner zichtbaar in het 'Profiel' bij 'Naam partner'. Op het pensioenoverzicht op Infodesk ziet hij hoeveel pensioen zijn partner ontvangt na zijn overlijden.

Wanneer werknemers in het buitenland wonen en overlijden, dan moet een kopie van de overlijdensakte worden opgestuurd. BPF Schilders krijgt het overlijden namelijk niet automatisch door. 

Lees meer over partnerpensioen


Samenwonen

Wanneer uw werknemer samenwoont, dan kan zijn partner recht hebben op partnerpensioen na zijn overlijden. Daarom is het belangrijk dat hij zijn partner bij ons aanmeldt.

Dit doet hij door in te loggen op Infodesk. In zijn profiel klikt hij op de button 'Wijzigen' bij 'Naam partner'. Zodra wij zijn partner hebben geregistreerd is de naam van zijn partner zichtbaar in het 'Profiel' bij 'Naam partner'. Op het pensioenoverzicht op Infodesk ziet hij hoeveel pensioen zijn partner ontvangt na zijn overlijden.

System.AggregateException: One or more errors occurred. (Empty guid.)
 ---> System.ArgumentException: Empty guid.
  at Umbraco.Cms.Core.PublishedCache.PublishedElement..ctor(IPublishedContentType contentType, Guid key, Dictionary`2 values, Boolean previewing, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, IPublishedSnapshotAccessor publishedSnapshotAccessor)
  at Umbraco.Cms.Core.PropertyEditors.ValueConverters.NestedContentValueConverterBase.ConvertToElement(JObject sourceObject, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, Boolean preview)
  at Umbraco.Cms.Core.PropertyEditors.ValueConverters.NestedContentManyValueConverter.ConvertIntermediateToObject(IPublishedElement owner, IPublishedPropertyType propertyType, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, Object inter, Boolean preview)
  at Umbraco.Cms.Core.Models.PublishedContent.PublishedPropertyType.ConvertInterToObject(IPublishedElement owner, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, Object inter, Boolean preview)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Models.DetachedPublishedProperty.<.ctor>b__7_1()
  at System.Lazy`1.ViaFactory(LazyThreadSafetyMode mode)
  at System.Lazy`1.ExecutionAndPublication(LazyHelper executionAndPublication, Boolean useDefaultConstructor)
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at Umbraco.Extensions.PublishedPropertyExtension.Value[T](IPublishedProperty property, IPublishedValueFallback publishedValueFallback, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
  at Umbraco.Extensions.PublishedElementExtensions.Value[T](IPublishedElement content, IPublishedValueFallback publishedValueFallback, String alias, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
  at Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.AccordionDoctype.get_AccordionContent() in C:\home\site\repository\src\BPFSchilders.Web\umbraco\models\AccordionDoctype.generated.cs:line 58
  at AspNetCore.Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_accordionDoctype.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\accordionDoctype.cshtml:line 10
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewViewComponentResult.ExecuteAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at AspNetCoreGeneratedDocument.App_Plugins_DocTypeGridEditor_Render_DocTypeGridEditor.ExecuteAsync()
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11