Dit vindt u van ons

3 maart 2017

BPF Schilders deed in 2016 mee aan een landelijk onderzoek van het Onderzoeksplatform Pensioenfondsen. In totaal vulden 1.150 werknemers, ondernemers en gepensioneerden in de schildersbranche de vragenlijst in. U geeft ons gemiddeld een voldoende.

Weinig vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel

Het pensioen in Nederland is goed geregeld. We krijgen AOW van de overheid, ouderdomspensioen via BPF Schilders en soms regelen we zelf nog wat. Toch blijkt uit het onderzoek dat u weinig vertrouwen heeft in het Nederlandse pensioenstelsel. Het vertrouwen in BPF Schilders is wat groter, vooral bij gepensioneerden. Dit is goed verklaarbaar: gepensioneerden ervaren in de uitkeringsfase de waarde van het pensioenstelsel. Zij zijn van de ‘ik moet betalen-fase’ naar de ‘ik ontvang maandelijks’-fase gegaan.

Algemene tevredenheid BPF Schilders: gemiddeld een voldoende

Gevraagd is hoe tevreden u bent over onze dienstverlening en pensioenregeling. En wat u vindt van de beschikbare informatie en onze financiële resultaten. Gemiddeld geeft u ons een voldoende. Werknemers in loondienst geven ons een 6,2. Gepensioneerden zijn meer tevreden en geven een 6,8. Zelfstandig ondernemers zijn juist minder positief. Zij geven een onvoldoende (4,6).

Eerlijker dan in 2014

We hebben ook gevraagd of u ons betrouwbaar, deskundig en eerlijk vindt. Op die onderdelen zijn de meningen gevarieerd. Zo zien we dat u ons iets minder betrouwbaar vindt dan in hetzelfde onderzoek in 2014. Gepensioneerden vinden ons ten opzichte van 2014 wel deskundiger en eerlijker. Daar zijn we blij mee, want daar werken we hard aan. Ook werknemers in loondienst vinden ons eerlijker. Ondernemers gaan niet mee in deze trend, zij blijven op alle onderdelen negatief.

Redelijk tevreden over pensioeninformatie

Over onze informatiemiddelen bent u best tevreden. Gepensioneerden geven zelfs een 7,1 en zijn ook meer tevreden dan in 2014. Werknemers in loondienst waarderen ons met een 6,6 en dat is ongeveer gelijk aan de vorige meting. Ondernemers geven een onvoldoende (5,5), terwijl dat in 2014 nog een 6,2 was. Het verschil in waardering is moeilijk te verklaren, omdat alle deelnemers op dezelfde manier worden geïnformeerd en contact met ons kunnen opnemen. Een voorbeeld is het contact per e-mail. Werknemers waarderen dit met een ruime voldoende (7,4), terwijl ondernemers een onvoldoende geven (4,7). Bij telefonie zien we hetzelfde verschil in waardering.

Dit gaan we doen

We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek om de service en dienstverlening nog verder te verbeteren. Belangrijk is dat iedereen tevreden is.

  • Zo gaan we met ondernemers in gesprek om te achterhalen waarom zij ten opzichte van werknemers in loondienst en gepensioneerden zo negatief zijn en wat we daaraan kunnen doen.
  • We gaan de website verder verbeteren en aanvullen met rekenvoorbeelden, zodat de informatie nog praktischer wordt.
  • En via het Klantenpanel blijven we onderzoeken op welke punten u vindt dat we onze filmpjes, e-nieuwsbrief of het pensioenblad kunnen verbeteren.