Nieuws

Blijf op de hoogte. Lees hier het laatste nieuws rond BPF Schilders.

Nieuwsberichten 2017

19-12-2017 - Geen toeslag pensioenen in 2018

BPF Schilders streeft ernaar om uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Helaas was de dekkingsgraad op het peilmoment 30 september niet hoog genoeg om de pensioenen in 2018 te kunnen verhogen. Maar de kans is gegroeid dat dit volgend jaar wel kan.

Lees meer

19-12-2017 - Pensioenpremie in 2018 ongewijzigd

Elk jaar bepaalt het bestuur hoe hoog de pensioenpremie voor het volgende jaar wordt. In 2018 verandert de pensioenpremie niet.

Lees meer

19-12-2017 - Iets minder pensioenopbouw in 2018

Ieder jaar bouwt u pensioen op over het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Vanaf 2018 gaat u iets minder pensioen opbouwen. Dit komt doordat de overheid nieuwe regels heeft vastgesteld. Daardoor gaat het zogenoemde opbouwpercentage omlaag van 1,875% naar 1,738%.

Lees meer

28-11-2017 - BPF Schilders voor de rechter gedaagd

BPF Schilders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een dagvaarding ontvangen van Zelfstandigen Bouw. Namens een aantal zelfstandig ondernemers vragen zij de rechter om te verbieden dat zelfstandigen pensioen moeten opbouwen bij BPF Schilders.

Lees meer

10-11-2017 - Dit vindt u van ons pensioenfonds

BPF Schilders heeft onlangs een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. In totaal vulden zo’n 1.000 werknemers, ondernemers en gepensioneerden in de schilders-, afwerkings- en glaszetbranche de vragenlijst in. Op alle onderdelen is de tevredenheid ten opzichte van 2016 gestegen, daar zijn we blij mee. U geeft ons gemiddeld een voldoende en u ziet ook ruimte voor verbetering.

Lees meer

28-09-2017 - Prima beoordeling voor verkort jaarverslag

Aan de leden van ons klantenpanel vragen wij regelmatig of zij tevreden zijn met de informatie over hun pensioen bij BPF Schilders. Onlangs hebben wij het klantenpanel gevraagd wat zij vinden van het verkorte jaarverslag 2016. Met een prima resultaat: ruim de helft van de respondenten beoordeelt het verkorte jaarverslag met een 8 of hoger. Maar we kunnen ook nog iets verbeteren.

Lees meer

03-07-2017 - Jaarverslag BPF Schilders in 2016: terugblik in vogelvlucht

Voor BPF Schilders was 2016 een pittig jaar, dat in het vierde kwartaal kantelde. Zo hoefden we de pensioenen niet te verlagen omdat de dekkingsgraad zich in het vierde kwartaal herstelde. En we behaalden een beleggingsrendement van 9,91%. We hebben voor u de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

Lees meer

23-06-2017 - BPF Schilders wint award 'Beste dekkingsgraadverbetering 2017'

BPF Schilders heeft de award voor ‘Beste dekkingsgraadverbetering 2017’ gewonnen. Dit werd gisteren bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse award-uitreiking door Pensioen Pro. BPF Schilders dankt de award aan de actuele dekkingsgraad, die in iets minder dan een jaar steeg van 94,2% (eind juni 2016) naar 109,8% (maart 2017).

Lees meer

09-06-2017 - Welkomstbrief voor ondernemers krijgt een goede beoordeling

Aan de leden van ons klantenpanel vragen wij regelmatig of zij tevreden zijn over de informatie die zij van BPF Schilders krijgen. Dit geeft een beeld over hoe onze informatie wordt beoordeeld. Onlangs hebben wij het klantenpanel gevraagd wat zij vinden van de welkomstbrief voor ondernemers. Uitkomst: bijna de helft van de respondenten waardeert de brief met een 8 of hoger. Een mooi resultaat maar we kunnen ook nog iets verbeteren.

Lees meer

22-05-2017 - Hoe evenwichtig is de pensioenregeling?

BPF Schilders heeft een unieke pensioenregeling. Niet alleen werknemers in loondienst bouwen pensioen op, maar ook zelfstandig ondernemers die in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijfstak werken. Wat betekent dat voor een pensioenfonds? Met welke regelgeving heb je dan te maken? En hoe borg je een evenwichtige afweging van alle belangen? Met name op dat laatste aspect heeft De Nederlandsche Bank (DNB) ons gevraagd te onderzoeken hoe dat precies zit bij BPF Schilders.

Lees meer

06-04-2017 - Een gang naar de rechter?

We staan op dezelfde steigers, maar we denken soms verschillend over het verplichte pensioen dat we opbouwen bij BPF Schilders. Feit is dat we met elkaar al 66 jaar voor generaties vakgenoten een mooi aanvullend pensioen hebben opgebouwd, zodat we op onze oude dag niet van een kale AOW hoeven leven.

Lees meer

15-03-2017 - Belastingaangifte? Let op de Factor A

Tot 1 mei kunt u aangifte doen voor de inkomstenbelasting over 2016. Heeft u in 2016 lijfrentepremies betaald? Dan heeft u uw pensioenaangroei (factor A) van 2015 nodig om uw aftrek voor de inkomstenbelasting 2016 te berekenen.​

Lees meer over de factor A

02-03-2017 - Dit vindt u van ons

BPF Schilders deed in 2016 mee aan een landelijk onderzoek van het Onderzoeksplatform Pensioenfondsen. In totaal vulden 1.150 werknemers, ondernemers en gepensioneerden in de schildersbranche de vragenlijst in. U geeft ons gemiddeld een voldoende.

Lees meer

27-02-2017 - Premie en verzekerde bedragen 2017 ANW-vangnetregeling

De premie van de ANW-vangnetregeling zijn in 2017 gewijzigd. De verzekerde bedragen wijzigen niet.​​

Lees meer

27-01-2017 - Definitief geen verlaging pensioenen in 2017

De actuele dekkingsgraad per 31 december 2016 is 105,2%. Dit is ruim boven de kritische grens van 88%. Dit is goed nieuws. We hoeven de pensioenen in 2017 niet te verlagen.

Lees meer

17-01-2017 - Hoge waardering voor pensioenfilmpjes

Aan de leden van ons klantenpanel vragen wij regelmatig of zij tevreden zijn met de informatie over hun pensioen bij BPF Schilders. Dat geeft een beeld over de tevredenheid van alle deelnemers, ook van u. Onlangs hebben wij het klantenpanel voor gevraagd wat zij vinden van onze pensioenfilmpjes. Twee derde waardeert de filmpjes met een 8 of hoger.

Lees meer

17-01-2017 - Pensioenblad scoort goed

Aan de leden van ons klantenpanel vragen wij regelmatig of zij tevreden zijn met de informatie over hun pensioen bij BPF Schilders. Dat geeft een beeld over de tevredenheid van alle deelnemers, ook van u. Onlangs hebben wij het klantenpanel voor een tweede keer gevraagd wat zij vinden van het pensioenblad in de nieuwe stijl. Opnieuw waardeert de helft het nieuwe pensioenblad met een 8 of hoger.

Lees meer

13-01-2017 - Uw netto pensioen in 2017

Of uw netto pensioen er in 2017 op voor- of achteruit gaat, verschilt per situatie. Dit heeft te maken met leeftijd, maandsalaris en of er loonheffingskorting wordt toegepast. Lees meer over uw netto pensioen in 2017.

Lees meer

10-01-2017 - Geen verlaging in 2017 voor pensioenen BPF Schilders

Goed nieuws aan het begin van het nieuwe jaar. We kunnen nu alvast melden dat het niet nodig is om de pensioenen in 2017 te verlagen. Eind november 2016 was de actuele dekkingsgraad 103,4%. Dit is ruim boven de kritische grens van 88%. We hebben  geen reden om te verwachten dat de laatste maand van 2016 een ander beeld geeft.

Lees meer


Nieuwsberichten 2016