Geen verlaging in 2017 voor pensioenen BPF Schilders

10 januari 2017

Goed nieuws aan het begin van het nieuwe jaar. We kunnen nu alvast melden dat het niet nodig is om de pensioenen in 2017 te verlagen. Eind november 2016 was de actuele dekkingsgraad 103,4%. Dit is ruim boven de kritische grens van 88%. We hebben geen reden om te verwachten dat de laatste maand van 2016 een ander beeld geeft.

In augustus vorig jaar dachten we dat we de pensioenen in 2017 zouden moeten verlagen. De actuele dekkingsgraad bereikte in juni 2016 een dieptepunt omdat de rente bleef dalen. Gelukkig steeg onze actuele dekkingsgraad tot 103,4% eind november. Dit is ruim boven de kritische grens van 88%. Die grens zou betekenen dat we de pensioenen in 2017 zouden moeten verlagen.

De actuele dekkingsgraad van 31 december is de graadmeter of we moeten verlagen. Het berekenen ervan duurt even. Wij verwachten dat eind januari onze voorlopige jaarcijfers bekend zijn. Vanaf dat moment is formeel duidelijk dat BPF Schilders niet hoeft te verlagen.