Dit vindt u van ons pensioenfonds

10 november 2017

BPF Schilders heeft onlangs een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. In totaal vulden zo’n 1.000 werknemers, ondernemers en gepensioneerden in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetsector de vragenlijst in. Op alle onderdelen is de tevredenheid ten opzichte van 2016 gestegen, daar zijn we blij mee. U geeft ons gemiddeld een voldoende en u ziet ook ruimte voor verbetering.

Meer vertrouwen in BPF Schilders dan in het Nederlandse pensioenstelsel

Het pensioen in Nederland is goed geregeld. We krijgen AOW van de overheid, ouderdomspensioen via BPF Schilders en soms regelen we zelf nog wat. Toch blijkt uit het onderzoek dat u weinig vertrouwen heeft in het Nederlandse pensioenstelsel. Het vertrouwen in BPF Schilders is groter, vooral bij gepensioneerden. Dit is goed verklaarbaar: gepensioneerden ervaren de waarde van het pensioen nu ze maandelijks een pensioenuitkering genieten. Zij zijn van de ‘ik moet betalen-fase’ naar de ‘ik ontvang-fase’ gegaan. En, anders dan bij veel andere gepensioneerden, is hun pensioen niet verlaagd.

Algemene tevredenheid over BPF Schilders gestegen

Gevraagd werd hoe tevreden u bent over onze dienstverlening en pensioenregeling. En wat u vindt van de beschikbare informatie en onze financiële resultaten. De algemene tevredenheid van werknemers en gepensioneerden is ten opzichte van vorig jaar gestegen: werknemers in loondienst geven ons een 6,8 en gepensioneerden zijn tevredener met een 7,3. Ook zelfstandig ondernemers zijn positiever dan vorig jaar: een ruime meerderheid (63%) geeft een voldoende. Toch komt het gemiddelde rapportcijfer van ondernemers uit op een onvoldoende (5,4). Kennelijk is er een kleine groep zelfstandig ondernemers die erg negatief is.

Draagvlak, imago en loyaliteit het laagst bij ondernemers

Wij hebben u ook gevraagd in hoeverre u een collectief pensioensysteem ondersteunt, wat voor beeld u van ons heeft en hoezeer u zich thuis voelt bij BPF Schilders. Zo zegt slechts 17% van de ondernemers bij BPF Schilders te blijven als ze mochten kiezen bij wie ze pensioen opbouwen. Opvallend is dat de groep die liever niet verplicht wordt om pensioen op te bouwen (43%) even groot is als het deel dat het juist goed vindt dat ze hiertoe worden verplicht (44%).

Tevreden over pensioeninformatie

Over onze informatiemiddelen bent u tevreden. U noemt de duidelijke informatievoorziening vaak als sterk punt van BPF Schilders. Met name het jaarlijkse pensioenoverzicht en het Pensioenblad worden door veel mensen intensief gelezen.

Dit gaan we doen

We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek om onze service nog verder te verbeteren. Belangrijk is dat iedereen tevreden is. Zo gaan we:

  • Met ondernemers in gesprek om onduidelijkheden en misverstanden weg te nemen en zullen we de voordelen uitleggen en benadrukken van een collectieve pensioenregeling.
  • De website verder verbeteren met informatie over kosten, risico’s en beleggen, en aanvullen met rekenvoorbeelden zodat de informatie nog praktischer wordt.
  • Via het Klantenpanel onderzoeken op welke punten u vindt dat we onze filmpjes, brieven, digitale nieuwsbrief of Pensioenblad kunnen verbeteren.