19 december 2017

BPF Schilders streeft ernaar om uw pensioen jaarlijks te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Helaas was de dekkingsgraad op het peilmoment 30 september niet hoog genoeg om de pensioenen in 2018 te kunnen verhogen. Maar de kans is gegroeid dat dit volgend jaar wel kan.

Normaalgesproken wordt het leven elk jaar duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. De dekkingsgraad moet minimaal 110% zijn om de pensioenen (gedeeltelijk) te kunnen verhogen. Op het peilmoment 30 september was de dekkingsgraad 108,9%. Helaas was dat te laag om de pensioenen mee te laten groeien met de algemene prijsstijging. Daarom wordt uw pensioen per 2 januari 2018 niet verhoogd.

Toeslagverlening in de toekomst
Onze dekkingsgraad is het afgelopen jaar flink omhoog gegaan. Als dit doorzet, groeit de kans dat we de pensioenen volgend jaar wel (gedeeltelijk) kunnen verhogen.
Lees meer over de regels voor verhogen