19 december 2017

Ieder jaar bouwt u pensioen op over het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Vanaf 2018 gaat u iets minder pensioen opbouwen. Dit komt doordat de overheid nieuwe regels heeft vastgesteld. Daardoor gaat het zogenoemde opbouwpercentage omlaag van 1,875% naar 1,738%.

De overheid wil dat we langer doorwerken, omdat we met z’n allen steeds ouder worden. Een van de maatregelen die de overheid hiervoor neemt, is het verhogen van de pensioenrichtleeftijd. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenopbouw. Door deze maatregel gaat u namelijk iets minder pensioen opbouwen.

Wat is de pensioenrichtleeftijd?
De overheid stelt de pensioenrichtleeftijd vast. Die gaat per 1 januari 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. Pensioenfondsen moeten deze pensioenrichtleeftijd gebruiken om uw pensioenpremie te berekenen. Dit staat los van het moment waarop u uw pensioen wilt laten ingaan. U kunt nog steeds eerder met pensioen gaan. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd verandert daar niets aan.

Wat zijn de gevolgen van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd voor uw pensioen?
Pensioenfondsen mogen zelf beslissen op welke manier ze omgaan met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd. BPF Schilders heeft ervoor gekozen om het opbouwpercentage te verlagen. Dat zit als volgt:
Ieder jaar bouwt u pensioen op over het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. BPF Schilders houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw brutoloon, minus de franchise bouwt u nu elk jaar 1,875% aan pensioen op. Door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd gaat dit vanaf 2018 omlaag naar 1,738%.