Hoe evenwichtig is de pensioenregeling?

22 mei 2017

BPF Schilders heeft een unieke pensioenregeling. Niet alleen werknemers in loondienst bouwen pensioen op, maar ook zelfstandig ondernemers die in de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijfstak werken. Wat betekent dat voor een pensioenfonds? Met welke regelgeving heb je dan te maken? En hoe borg je een evenwichtige afweging van alle belangen? Met name op dat laatste aspect heeft De Nederlandsche Bank (DNB) ons gevraagd te onderzoeken hoe dat precies zit bij BPF Schilders.

Waarom een onderzoek?

BPF Schilders is een van de weinige pensioenfondsen waar ook zelfstandig ondernemers verplicht aan deelnemen. Het aantal zelfstandig ondernemers is de laatste jaren sterk gegroeid. Ongeveer eenderde van het aantal deelnemers dat pensioen opbouwt is zelfstandig ondernemer. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet er op toe dat de belangen van de verschillende deelnemers goed worden afgewogen. In andere woorden: de pensioenregeling moet evenwichtig zijn. Daarom is op verzoek van DNB onderzocht hoe BPF Schilders omgaat met de belangen van zowel werknemers in loondienst als van zelfstandig ondernemers.

Wat is de conclusie van het onderzoek?

Het onderzoek stelt vast dat BPF Schilders de belangen evenwichtig afweegt, oog heeft voor verschillen en zich actief inzet om die weg te nemen. Desondanks is er een aantal onevenwichtigheden aan te wijzen. Deze worden voor een groot deel veroorzaakt door wettelijke/fiscale kaders of liggen in handen van cao-partijen.

Wat gaat BPF Schilders doen?

Het onderzoek geeft als oplossingsrichting aan dat het pensioenfondsbestuur zich op onderdelen actiever kan opstellen om mogelijkheden tot verbetering aan te kaarten bij zijn cao-partijen en bij de wetgever. Het onderzoek geeft daar een aantal concrete aanbevelingen bij. Daar gaat het bestuur nu mee aan de slag.

Lees het onderzoek