BPF Schilders voor de rechter gedaagd

28-11-2017

BPF Schilders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een dagvaarding ontvangen van Zelfstandigen Bouw. Namens een aantal zelfstandig ondernemers vragen zij de rechter om te verbieden dat zelfstandigen pensioen moeten opbouwen bij BPF Schilders. Werkgeversvoorzitter Cathrin van der Werf vindt de stap van Zelfstandigen Bouw opmerkelijk: ‘We hebben nog maar recent met Zelfstandigen Bouw afgesproken dat we gezamenlijk via bemiddeling dit geschil proberen op te oplossen. Het is jammer dat Zelfstandigen Bouw nu met een dagvaarding komt terwijl de bemiddeling nog maar in de beginfase is. Het bestuur van BPF Schilders concentreert zich nu op de bemiddelingsgesprekken.’

Vertrouwen in de rechtszaak

Zelfstandigen Bouw en BPF Schilders denken verschillend over het verplichte pensioen dat zelfstandig ondernemers opbouwen bij BPF Schilders. Zelfstandigen Bouw vindt dat het verplicht opbouwen van pensioen voor zelfstandigen in strijd is met het Europees mededingingsrecht. BPF Schilders vindt van niet.
BPF Schilders ziet een rechtszaak met vertrouwen tegemoet. Wij voeren de wet uit, die zegt: iedereen die werkt in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf – of ze nou in dienst zijn of zelfstandig ondernemer – neemt verplicht deel. Het belang van met elkaar (collectief) pensioen opbouwen is voor alle deelnemers groot. Alleen zo kunnen wij de ingelegde pensioenpremie voordelig beleggen en de beleggingsrisico’s spreiden. Bovendien kunnen we de risico’s van lang leven en arbeidsongeschiktheid met elkaar delen.

Een goed pensioen

Collectief pensioen opbouwen is in het belang van alle deelnemers. Alle werkenden, ook ondernemers, krijgen gemiddeld twee tot drie keer zoveel pensioen dan zij aan premie hebben ingelegd. In geval van overlijden ontvangt de partner levenslang, en de kinderen tot hun 23e, een nabestaandenpensioen. En bij arbeidsongeschiktheid wordt – onder voorwaarden – de pensioenregeling premievrij voortgezet. Voor ondernemers geldt ook dat het pensioen veilig is gesteld bij een onverhoopt faillissement of bij andere financiële problemen. Daarnaast kunnen ondernemers, binnen bepaalde grenzen, zelf de hoogte van hun pensioenloon kiezen. De regeling biedt flexibiliteit voor ondernemers én een goede pensioenvoorziening.

Hoe gaat het nu verder?

Onze specialisten gaan de dagvaarding inhoudelijk bestuderen. Op basis van feiten en standpunten van beide partijen zal de rechter een uitspraak doen. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvindt is nog niet bekend. Het is niet ongewoon dat een dergelijke rechtszaak lang duurt. Zodra wij meer informatie hebben, houden wij u op de hoogte op onze website.