BPF Schilders tekent tegen klimaatverandering

1 augustus 2019

De financiële sector is de eerste bedrijfstak die zijn handtekening onder het concept klimaatakkoord zet. Het akkoord is een overeenkomst tussen de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven, woningcorporaties en milieuorganisaties. Ook BPF Schilders doet mee.

Afspraken over klimaatimpact en uitstoot van CO2

In aanwezigheid van minister Wopke Hoekstra van Financiën ondertekende Evalinde Eelens namens het bestuur van BPF Schilders het klimaatakkoord. Alle vijftig pensioenfondsen, banken, verzekeraars en vermogensbeheerders verplichten zich om vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Ook spreken we af dat we uiterlijk in 2022 een actieplan hebben, dat bijdraagt aan een lagere uitstoot van CO2.

Wat is verantwoord beleggen?

BPF Schilders juicht het klimaatakkoord toe. We besteden bij onze beleggingskeuzes veel aandacht aan milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Niet alleen een goede financiële toekomst is belangrijk, ook een goede leefomgeving. Lees verder over verantwoord beleggen door BPF Schilders.