Geen toeslag pensioenen in 2020

19 december 2019

BPF Schilders streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te verhogen met de algemene prijsstijging. Dit heet toeslagverlening. Begin dit jaar hebben wij de pensioenen nog met een half procent kunnen verhogen. Helaas was de dekkingsgraad dit jaar op het peilmoment 30 september niet hoog genoeg om de pensioenen in 2020 te kunnen verhogen. Maar de kans op het verlagen van de pensioenen is flink afgenomen.

Doorgaans stijgen de prijzen elk jaar waardoor het leven duurder wordt. Daarom is het belangrijk dat het pensioen zijn waarde houdt. De dekkingsgraad moet minimaal 110% zijn om de pensioenen (gedeeltelijk) te kunnen verhogen. Op het peilmoment 30 september was de dekkingsgraad 107,1%. Helaas was dat te laag om de pensioenen mee te laten groeien met de algemene prijsstijging. Daarom kunnen we de pensioenen per 2 januari 2020 niet verhogen.

Toeslagverlening in de toekomst

Volgens de huidige overheidsregels hebben wij nu onvoldoende geld in kas voor toeslagverlening. In het nieuwe pensioenstelsel dat nog wordt uitgewerkt, is het de bedoeling dat de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie. Wat dit precies voor het pensioen betekent, wordt duidelijk in de loop van 2020.

Lees meer over de regels van toeslagverlening