Pensioenpremie in 2020 ongewijzigd

19 december 2019

Elk jaar bepaalt het bestuur hoe hoog de pensioenpremie voor het volgende jaar wordt. In 2020 verandert de pensioenpremie niet.

Uw werkgever maakt elke vier weken de pensioenpremie over aan BPF Schilders. In 2020 is de premie 25,2% van uw pensioengrondslag, net zoals in 2019. U betaalt 50% van de premie en uw werkgever betaalt ook 50%. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever in op uw brutoloon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die uw werkgever betaalt, staat niet op uw loonstrook.

Lees meer over pensioenpremie