Pensioenpremie

De meeste werknemers in Nederland bouwen via hun werkgever pensioen op. Vaak is deelname aan zo’n pensioenregeling verplicht. Bent u werkzaam in de sector Schilders-, Afwerkings- of Glaszetbedrijf? Dan neemt u deel aan de pensioenregeling van BPF Schilders.

Wie betaalt de pensioenpremie?

U en uw werkgever betalen de premie. Welk deel u betaalt en welk deel uw werkgever, vindt u terug in uw cao of arbeidsovereenkomst. 

Welk bedrag u aan pensioenpremie betaalt, staat op uw loonstrook. Uw werkgever houdt het deel dat u als werknemer betaalt automatisch in op uw brutosalaris. Uw werkgever draagt de totale premie af aan BPF Schilders.

Wat gebeurt er met uw ingelegde premie?

Elke periode van 4 weken bouwt u een stukje van uw eigen pensioen op met de premie die u zelf en uw werkgever betaalt. Dat reserveren wij voor uw eigen pensioen. Binnen het grote geheel heeft u dus eigenlijk een persoonlijk pensioenpotje.

Die premie belegt BPF Schilders voor u waardoor uw premie groeit. U krijgt ongeveer twee keer zoveel pensioen als u aan premie voor ouderdomspensioen heeft ingelegd.

Wij beleggen de premie die u betaalt. Hierover leest u meer op de pagina Beleggen.

Pensioenopbouw gemaximeerd

Onze pensioenregeling kent een maximale pensioenopbouw. Is uw bruto inkomen hoger dan
€ 4.249,50 per 4 weken (€ 28,33 per uur)? Dan bouwt u hierboven geen pensioen meer op bij ons. Als u meer verdient, dan kan het verstandig zijn om ook pensioen op te bouwen via bijvoorbeeld een bank of verzekeraar. Wij adviseren u om contact op te nemen met een pensioenadviseur om kijken of het verstandig is om over uw volledige inkomen pensioen op te bouwen.

Rekenvoorbeelden: wat kost uw pensioen en wat levert het op?

U en uw werkgever betalen pensioenpremie. Als u met pensioen gaat, krijgt u ongeveer twee keer zoveel pensioen als u aan premie voor ouderdomspensioen heeft ingelegd. Klik op onderstaande afbeelding voor een duidelijk overzicht en rekenvoorbeelden.

De voordelen van samen pensioen opbouwen: bekijk het filmpje

Bijvoorbeeld dat de kosten met elkaar worden gedeeld. En hoe lager de kosten zijn, hoe meer geld er over blijft voor uw pensioen.

Soms gaat het wat minder goed met bijvoorbeeld de beleggingen. Ook dan is het goed om samen in een pensioenfonds te zitten. Slechte beleggingsresultaten kunnen dan beter worden opgevangen. Het principe van lief en leed (oftewel: successen en tegenslagen) met elkaar delen heet ook wel ‘solidariteit’.

In nog geen 2 minuten leggen wij u in dit filmpje alle voordelen uit:

Is uw uurloon lager dan het franchisebedrag?

U gaat pensioenpremie betalen en pensioen opbouwen, zodra u meer dan het franchisebedrag per uur verdient. Daarbij houden wij rekening met de wettelijke regels en de geldende cao-bepalingen. Zolang uw uurloon lager is dan het franchisebedrag betaalt u geen pensioenpremie. Wel bent u verzekerd tegen het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

 

Waar of niet waar? Fabels over pensioen

Waar of niet waar: "De jongeren betalen voor de ouderen"

Veel jongeren denken dat de pensioenpremie die zij maandelijks afdragen, gebruikt wordt om de pensioenen voor gepensioneerden te betalen. Daardoor denken zij dat er later niet genoeg overblijft voor hen. Dat is een hardnekkig misverstand. De premie die u bij BPF Schilders inlegt, reserveren wij voor uw eigen pensioen. Binnen het grote geheel heeft u dus een persoonlijk pensioenpotje.

Waar of niet waar: “Het pensioen dat ik later krijg, is minder dan de betaalde pensioenpremie”

U betaalt premie voor uw pensioen. Misschien denkt u soms: “Het pensioen dat ik later krijg is vast minder dan wat ik nu aan premie betaal.” Die uitspraak is niet waar.

Gaat u op AOW-leeftijd met pensioen? Dan geniet u gemiddeld nog 20 jaar van uw pensioen. Dat is de gemiddelde levensverwachting in Nederland, ook als u schilder bent geweest.

Waar of niet waar: ‘Als ik later met pensioen ga is de pot leeg’.

Het is een hardnekkig misverstand dat de pensioenpot straks leeg is. De premie die u bij BPF Schilders inlegt, krijgt u dubbel en dwars terug: gemiddeld krijgt u twee keer zoveel pensioen dan u aan premie voor ouderdomspensioen heeft ingelegd.

Pensioenfondsen staan onder strikt toezicht en kunnen het vele geld dat zij beheren niet zomaar ‘uitdelen’. Onder strikte regels wordt de pensioenpremie gereserveerd voor iedereen die pensioen opbouwt bij het fonds, van jong tot oud.

Bijna nergens is er zoveel geld gereserveerd voor de oude dag als in Nederland. Kortom: de pensioenpotten zijn goed gevuld en wij hebben dan ook het beste pensioenstelsel ter wereld. De hoge score in pensioenranglijstjes is vooral te danken aan het opgebouwde vermogen. Gemiddeld werkt een Nederlander een dag in de week voor zijn of haar pensioen.


Wilt u meer weten over de pensioenregeling?

Download het pensioenreglement