Nieuwe leden Verantwoordingsorgaan gekozen

21 januari 2019

BPF Schilders zocht onder de pensioengerechtigden twee leden voor het Verantwoordingsorgaan. In december 2018 vonden hiervoor verkiezingen plaats onder alle pensioengerechtigden.

De heer Braamhaar en de heer Rinia kregen de meeste stemmen en wonnen hiermee de verkiezingen. Beide heren waren kandidaten die zich op persoonlijke titel verkiesbaar stelden. Het bestuur van BPF Schilders zal de heren Braamhaar en Rinia eind januari officieel benoemen. Hiermee is het Verantwoordingsorgaan van BPF Schilders weer compleet.

De heer G.E.J. Braamhaar
De heer G.E.J. Braamhaar De heer T.A. Rinia