Kans op verlaging pensioen flink afgenomen

21 november 2019

Minister Koolmees heeft maatregelen aangekondigd om een verlaging van de pensioenen in 2020 te voorkomen. Daarnaast is onze financiële positie in de afgelopen maand verbeterd. De kans op een verlaging van de pensioenen is hierdoor een stuk kleiner geworden.

Volgens de huidige regels moet de actuele dekkingsgraad van BPF Schilders op 31 december 2019 minimaal zo’n 95% zijn. Door de nieuwe maatregelen wordt deze ondergrens tijdelijk verlaagd naar 90%. Op dit moment zitten we daar ruim boven. In oktober was de actuele dekkingsgraad namelijk 103,1%.

We zijn blij dat de minister met deze maatregel de kans op een verlaging heeft verkleind. Eerder riepen wij de minister in een brief ook op om snel met maatregelen te komen en niet te wachten op de uitwerking van het pensioenakkoord.